Artikelen door IAB Ingenieurs

ATEX elektrische installaties IEC 60079-14 / AREI: 3-daagse cursus start 18 januari 2017

Op 18, 19 en 27 januari 2017 geeft IAB Ingenieurs, in samenwerking met Adinex, weer de cursus elektrische installaties IEC 60079-14 / AREI. Deze 3-daagse ATEX cursus wordt gehouden in Herentals (Antwerpen, België). De cursus kan los worden gevolgd, of als module binnen onze 14-daagse ATEX Masterclass. In de cursus ATEX Elektrische installaties / AREI Lees meer ….

Training CE-Coördinator (3 dagen)

Op woensdag 18 januari starten we weer met de praktijkgerichte training CE-coördinator. Deze 3-daagse cursus is met name bedoeld om inzicht te krijgen in de eisen en voorschriften uit de diverse CE-richtlijnen. Ook leren we hoe CE-markering een plaats kan krijgen in de organisatie, zodat “CE gaat werken!” We beschouwen alle CE-richtlijnen die er momenteel Lees meer ….

Cursus Gebruiksaanwijzingen schrijven

Op maandag 12 december 2016 organiseren we weer de cursus Gebruiksaanwijzingen schrijven. Voor vrijwel ieder product is een gebruiksaanwijzing of instructie verplicht. Of het nu gaat om een tafellamp, een machine, een explosieveilige pomp, speelgoed, etc. Het schrijven van goede en bondige gebruiksaanwijzingen is een hele kunst. Kijk voor meer informatie op de cursuspagina, >>>>

Verificatiedossier ATEX

Bij de installatie van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden hoort ook het opstellen van een verificatiedossier. De IEC 60079-14 beschrijft wat er allemaal in dat dossier aanwezig dient te zijn. Is dit verificatiedossier dan hetzelfde als een explosieveiligheidsdocument? Nee, een explosieveiligheidsdocument omvat meer, o.a. de zonering en het organisatorische aspect dient veel breder te worden Lees meer ….

Wijziging warenwetbesluit machines: machinistenliften

Op  19-09-2016 vond de wijziging Warenwetbesluit machines: machinistenliften plaats. In artikel 6fa van het Warenwetbesluit machines zijn de keuringsverplichtingen voor hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenverkeer opgenomen. Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer die deel zijn van een machine (verder te noemen: machinistenliften) worden in het zesde lid (nieuw) uitgezonderd van het eerste lid van artikel Lees meer ….

Wijzingen warenwetbesluit drukapparatuur juni 2016

Op 22 juni 2016 is het nieuwe Warenwet Besluit Drukapparatuur gepubliceerd. De nieuwe richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) is geïmplementeerd en er zijn bijzondere wijzigingen doorgevoerd voor de nieuwbouw van drukapparatuur en ook voor drukapparatuur dat al in gebruik is. als ook de gebruiksfase. Meer leren over de laatste wijzigingen, volg dan onze cursus PED. Meer info, klik Lees meer ….

Machinerichtlijn en/of ATEX richtlijn beide toepassen?

De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In dit artikel hebben we dit nader toegelicht. In de praktijk roepen deze situaties veel vragen op. Uiteindelijk is de meest belangrijkste doelstelling: het voorkomen Lees meer ….

Preventiemedewerker en ATEX

Op 13 september 2016 is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen voor een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 2017. Een van de wijzigingen is onder andere de rol van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker krijgt onder andere als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners. Het Lees meer ….