[vc_row][vc_column][vc_column_text]Alle nieuwsberichten die we hebben opgesteld vindt u gerubriceerd op jaartal hieronder.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”Nieuwsberichten 2013″][vc_column_text]31-12-2013
Inspectie SZW neemt actie om arbeid met onveilige machines te voorkomen. O.a. hefbruggen, doekenreinigers, stalschermen en bowlingbanen zijn onder de loep genomen. Helaas is de aanleiding veelal een ernstig ongeval. Oorzaak van deze ongevallen is vaak het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften, waaronder de machinerichtlijn. Het volledige artikel kunt u vinden in de map download.

31-12-2013
EU-Ecolabel
Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van: grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakking. Het is een vrijwillig te verkrijgen keurmerk. Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een ‘Competent body’ die verantwoordelijk is voor de implementatie van het keurmerk in het betreffende land. De taken van de Competent body zijn certificering van aanvragen en bijdragen aan de ontwikkeling en herziening van criteria. De Nederlandse overheid gaf deze verantwoordelijkheid in 1992 aan SMK.
In mei 2013 werden middels het besluit 2013/250/EU de eisen gepubliceerd voor sanitaire kranen. Om voor een milieu-keur in aanmerking te kunnen komen, moet er worden voldaan aan dit besluit. Voor vele productgroepen bestaan er voorschriften.  Meer informatie.

31-12-2013
In de normalisatie tussen de EU en Rusland zitten behoorlijke verschillen. Om deze verschillen te verkleinen is er een overeenkomst gesloten waarbij de EU normalisatie organisaties CEN en CENELEC gaan samenwerken met het Russische normalisatie instituut ROSSSTANDART. Meer informatie.

30-12-2013 Nieuwsbericht

Nog op de valreep van 2013 onze nieuwsbrief. Naast de diverse CE-nieuwtjes graag nog aandacht voor de veiligheid rondom oud en nieuw. Helaas ontstaan er veel oogletsels (meer dan 200) rondom oud en nieuw. Dit letsel is vrij eenvoudig te voorkomen door het dragen van een veiligheidsbril. Kleine moeite, groot plezier. Ook bij de omstanders kan vuurwerk letsel veroorzaken, dus voor de kijkers is een veiligheidsbril aan te bevelen. Zie deze website voor meer informatie rondom veiligheid bij vuurwerk. Wij wensen u een veilige en goede jaarwisseling.

Gebruiksaanwijzingen opstellen / Instructies schrijven / Procedures opstellen
Het opstellen van gebruiksaanwijzingen is aan voorschriften gebonden, wanneer het gaat om CE-gemarkeerde producten, zoals machines. Naast de CE-richtlijnen geven ook de diverse normen voorschriften omtrent de inhoud van een gebruiksaanwijzing. De NEN 5509 of de nieuwe NEN EN IEC 82079-1 (2012) geven voorschriften met betrekking tot gebruiksaanwijzingen. Het schrijven van een instructie of procedure is vaak een middel om de restrisico’s bij arbeidsmiddelen voldoende te reduceren. Deze verlaging wordt daadwerkelijk bereikt indien de gebruiker deze instructie leest. Een voorwaarde hiervoor is een goede leesbare tekst en lay-out. Op donderdag 16 januari 2014 start onze 2-daagse training gebruiksaanwijzingen schrijven. Tijdens de training geven we theorie en geven we praktische oefeningen in het schrijven van gebruiksaanwijzingen en instructies. Tevens kunt u uw eigen documenten (laten) beoordelen. Meer informatie.

CE-opleiding voor de machinebouw [Masterclass] (15de opleiding)
De Masterclass machineveiligheid / CE-markering is een opleidingstraject waarin we de cursisten opleiden tot specialist in het CE-markeren van machines en het beoordelen van de veiligheid van machines. Naast theorie rondom de CE-markering, gaan we aan de slag met het CE-markeren van een machine in de praktijk. Dit kan uw eigen machine of installatie zijn. Het begrip machines kan hierbij breed worden gezien, van hijsgereedschap tot een groot samenstel van machines, zoals een procesinstallatie met meerdere machines. Ook het wijzigen of aanpassen van machines komt aan bod. Meer informatie via onze website of brochure van de CE-opleiding. De volgende CE-opleiding start op maandag 27 januari 2014.

gratis ATEX poster in handig vouwboekje
We hebben de A3 formaat ATEX poster in een handig ATEX vouwboekje laten maken. In dit boekje staan in een overzicht veel ATEX wetenswaardigheden. Het boekje is gratis te bestellen via onze website, klik hier.

Competenties van een ATEX inspecteur / nieuwe norm IEC 60079-17:2013
Een kenmerk van een inspecteur is dat hij/zij zich dingen kan afvragen of een situatie wel of niet aan de voorschriften voldoet. Hiervoor is kennis noodzakelijk over de basisprincipes van ATEX apparatuur. Een inspecteur hoeft niet alles te weten, maar moet in staat zijn om situaties te inspecteren en waar nodig achtergrond informatie kunnen opzoeken. De norm voor ATEX inspecties is de NEN EN IEC 60079-17, hierin staan de inspectiemethoden en ook de eisen die aan een inspecteur worden gesteld. Eind 2013 is een nieuwe versie van de norm verschenen. Meer informatie omtrent de nieuwe norm, klik hier. Op maandag 16 juni 2014 starten we weer een 3-daagse ATEX inspectie training (gebaseerd op de nieuwe IEC 60079-17). Meer informatie.

Update ATEX 95 gids
Er is een nieuwe update verschenen van de ATEX 95 gids (dec. 2013). Klik hier voor download. Dit is tevens de laatste update van de ATEX 95 gids. In 2014 wordt de nieuwe ATEX 95 richtlijn verwacht. Dit zal de nodige impact hebben op fabrikanten en importeurs van Explosieveilige apparatuur. In november 2011 is een nieuw voorstel gepubliceerd van de ATEX 95 richtlijn. Hierbij krijgen met name importeurs een grote verantwoordelijkheid in het kader van CE-markering. Diverse CE-richtlijnen worden aangepast om de verantwoordelijkheid van importeurs, in het kader van CE-markering, in de wetgeving op te nemen. Op 10 september 2014 organiseren we een cursus CE-markering voor Importeurs, meer info.

Nieuwe CE-richtlijn
Met de komst en implementatie van de RoHS II richtlijn zijn er nu 27 CE-richtlijnen. Het begrip CE-richtlijn komt niet voor in de wetteksten, maar we bedoelen hiermee een Europese richtlijn die kan leiden tot het aanbrengen van een CE-markering op een product. Het CE-teken op een product betekent, dat het product aan alle van toepassing zijnde CE-richtlijnen voldoet. Soms zijn ook andere niet-CE richtlijnen van toepassing op een product. De nieuwe RoHS II richtlijn is van toepassing op elektronische en elektrische apparatuur die in de handel wordt gebracht, met inbegrip van kabels en reserveonderdelen voor de reparatie, het hergebruik, het aanpassen van functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit van deze apparatuur. Deze apparatuur mag geen grote concentraties stoffen bevatten, zoals lood, kwik, cadmium, chroom, etc. De richtlijn is sinds januari 2013 van kracht en zal gefaseerd ingaan op bepaalde productgroepen, zoals op 22 juli 2014 voor medische hulpmiddelen. Richtlijn en guide zijn hier te downloaden.

Nieuwe normenlijsten, klik hier voor download:

  • Machinerichtlijn: nieuw is indeling in A, B en C normen; nieuwe normen voor palletisers (EN 415-6), hoogwerkers (EN 280); grondverzetmachines; houtbewerkingsmachines, hijskranen, etc.
  • ATEX richtlijn: nieuwe normen o.a. EN 1755 (A2), normen voor uitrusting van tankstations

18-10-2013 Nieuwsbericht

Tijdens onze risico-inventarisaties komen we in de praktijk helaas niet CE-conforme producten tegen. In veel gevallen blijkt de CE-markering ten onrechte op een product te zijn aangebracht. Met name bij machines, elektrische apparatuur en speelgoed gaat nog steeds veel niet goed. Dit wordt met name veroorzaakt door de zogenaamde zelfcertificering van het product door de fabrikant. Door nieuwe aanpassingen in de CE-richtlijnen komt er ook een verantwoordelijkheid te liggen bij de importeurs en de distributeurs. Beide laatsten moeten nagaan of de producten die worden verkocht ook aan de CE-voorschriften voldoen en kunnen zich niet verschuilen achter de fabrikant. Best een hele verantwoordelijkheid, dus stel u op de hoogte van de nodige CE-regelgeving. Een goed vertrekpunt hiervoor is de website van Europa Enterprise.

Nieuw CE-opleiding voor de machinebouw (15de opleiding)
In de praktijk blijkt het best lastig om een machine te gaan CE-certificeren. Uiteindelijk leren we het, door vooral te gaan doen. Naast het verstrekken van theorie tijdens de opleiding, gaat het vooral om praktijkervaring. Dit kost tijd, derhalve hebben we onze CE-opleiding uitgebreid naar 12 dagen, waarbij we in het laatste deel van de opleiding met name gaan kijken naar de praktische uitwerking van een CE-markering. Meer informatie via onze website of brochure van de CE-opleiding. De volgende CE-opleiding start op maandag 27 januari 2014.

Nieuwe richtlijn drukapparatuur (PED = Pressure Equipment Directive)
Er is een nieuw voorstel gepubliceerd voor een wijziging van de richtlijn drukapparatuur. Belangrijke wijzigingen zijn: – de verantwoordelijkheden van de importeur en/of distributeur; – een nieuwe stoffen-indeling (groep 1 en 2) hetgeen tot een andere categorie van het drukapparaat kan leiden. Het nieuwe voorstel kunt u via onze site downloaden. Op maandag 28 oktober 2013 organiseren we een cursus richtlijn drukapparatuur (PED), waarin het nieuwe voorstel ook aan de orde zal komen. Meer info.

Performance Level bij machines
PL is een begrip waar het gaat om veiligheidsbesturingen bij machines. PL kan worden vastgelegd met de gratis software “Sistema”. In juli 2013 is een nieuwe versie verschenen. Klik hier voor meer informatie over Sistema. Op maandag 17 maart 2014 geven we weer een ISO 13849 training waarbij we, merk onafhankelijk, uitleggen en praktische voorbeelden geven over veiligheidsbesturingen. Meer info.

Nieuwe normenlijst voor ATEX en machines
Het toepassen van de geharmoniseerde normen geeft het vermoeden van overeenstemming. Voor o.a. ATEX en machinerichtlijn zijn nieuwe lijsten verschenen. Klik hier voor download.

Inspectiecongres 2013
Op woensdag 27 november 2013 is weer het grote Inspectiecongres in Ede (info). IAB Ingenieurs is daar aanwezig met een stand met informatie over het inspecteren van ATEX elektrische apparatuur volgens de NEN EN IEC 60079-17. De inspectie volgens NEN EN IEC 60079-17 is geheel iets anders dan een NEN 3140 inspectie, maar heeft wel raakvlakken. Op het inspectiecongres kunt u uw eigen kennis testen op het gebied van ATEX aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Voor het leren inspecteren van ATEX installaties volgens de NEN EN IEC 60079-17 start er op 14 maart 2014 een 3-daagse inspectiecursus IEC 60079-17. Meer info.

Nieuwe installatie norm ATEX NEN EN IEC 60079-14
Binnenkort verschijnt de nieuwe installatie norm NEN EN IEC 60079-14. Op dit moment is er een concept versie beschikbaar waar de nodige wijzigingen zijn opgenomen. Voor het ontwerpen van elektrische installaties in ATEX zones dient de NEN EN IEC 60079-14 te worden toegepast. Over de NEN EN IEC 60079-14 organiseren we een 2-daagse training, welke start op dinsdag 11 maart 2014. Tijdens deze training worden ook de voorgestelde wijzigingen behandeld. Meer info.

 

08-01-2013 Nieuwsbericht

Hierbij ons eerste nieuwsbericht van 2013. Het is inmiddels al weer 10 jaar geleden dat we de onze CE-nieuwsbrief hebben verstuurd. ‘Time flies, when you’re having fun’, zeggen ze meestal. En dat is ook zeker van toepassing!
Het tijdspad is vaak een belangrijk aspect bij het uitvoeren van een CE-certificering en veiligheidsbeoordeling. We kunnen hierin een belangrijk advies geven: kijk vroegtijdig in een project naar de CE-markering en de veiligheid. Stem af wie wat gaat doen en wacht niet tot het laatste moment. Met onze CE-scan (zie download) kunt u al vroegtijdig bepalen met welke CE-richtlijnen u te maken krijgt.
Namens IAB Ingenieurs wensen we u een voorspoedig, plezierig en veilig 2013.

CE-markering in bestekken of opdrachtspecificaties
Steeds vaker zien we gedetailleerde CE-beschrijvingen in opdrachtspecificaties van machines of installaties. De opdrachtverstrekker wil hiermee aangeven en zeker stellen dat de verplichte onderdelen van een CE-certificatie ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hoewel niet noodzakelijk, maar zeker geen luxe, om dergelijke eisen op te nemen in een bestek. Maar al te vaak blijkt dat bij de meest geavanceerde systemen, bijvoorbeeld pas achteraf een risicobeoordeling wordt gemaakt, als de installatie er al staat. Veel te laat wordt dan de eerste risicobeoordeling gemaakt. De risicobeoordeling moet reeds in het ontwerp worden gemaakt. Dus een goede zaak om dergelijke CE-eisen te omschrijven in een bestek en voor de bouwfase te controleren of deze ook is gemaakt. Op vrijdag 8 maart 2013 geven we een 1-daagse cursus over de machinerichtlijn, waarmee u in grote lijnen kennis kunt nemen van een CE-traject en kunt toepassen in eigen situaties. Meer info.

CE-opleiding voor de machinebouw (14de opleiding)
De 10-daagse opleiding CE-consultant voor de machinebouw is een opleidingstraject waarbij we het gehele traject van CE-markeren voor machines behandelen. Het begrip machine is hierbij een breed begrip, dat gaat van een transportband tot een grote papiermachine. De doelstelling van de opleiding is voor iedere cursist weer anders, het kan gaan om alleen inzicht, zodat de CE-markering correct in opdrachtspecificaties kan worden verwoord of het daadwerkelijk CE-certificeren van een machine of het implementeren van CE-markering op een engineeringsafdeling of het controleren van een CE-certificering. In de CE-opleiding komen alle facetten voldoende aan bod.
Op maandag 14 januari 2013 starten we weer met de opleiding CE-certificeren van machines. Voor meer informatie over de opleiding, klik hier.

Veiligheidsbesturingen nieuwe validatienorm NEN EN ISO 13849-2
De norm NEN EN ISO 13849-2 voor veiligheidsbesturingen is onlangs vernieuwd. De 13849-2 gaat over de validatie van veiligheidsbesturingen volgens het systeem van Performance Level. Naast diverse aanvullingen in de normtekst, is de norm behoorlijk uitgebreid met een voorbeeld van een machine met daarin 3 veiligheidssystemen. De veiligheidssystemen zijn uitgewerkt en met een FMEA wordt de zogenaamde Diagnostic Coverage (foutenherkenning) nader beoordeeld. Een waardevolle aanvulling van de norm. Op dinsdag 15 en 22 januari 2013 geven we weer de 13849 training, waarin uiteraard de nieuwe 13849-2 aan bod komt. Meer info.

Ventilatoren in machines en ECO-richtlijn
Sinds 1-1-2013 is fase 1 van de verordening 327/2011 in werking getreden. Dit betekent dat er eisen worden gesteld aan de energie-efficiëntie van motoren aangedreven ventilatoren met een elektrisch ingangsvermogen tussen 125 W en 500 kW. De verordening maakt deel uit van de ECO-richtlijn 2009/125/EG. In eerste instantie is de ECO richtlijn bedoeld voor producten die afzonderlijk in de handel worden gebracht. Echter de verordening 327/2011 geeft aan dat ventilatoren die in machines zijn geïntegreerd, ook onder deze verordening vallen en aan de efficiëntie-eisen moeten voldoen. Hiermee is de op de ECO-richtlijn gebaseerde verordening van toepassing op fabrikanten van ventilatoren en ook machinebouwers die zelf ventilatoren integreren in machines. Op 1-1-2015 treedt fase 2 in werking. Klik hier voor download.

ATEX 95 nieuwe normenlijst
De richtlijn ATEX 95 is bedoeld voor fabrikanten van explosieveilige apparatuur (richtlijn nr. 94/9/EG). De benaming ATEX 95 is gebaseerd op het inmiddels oude artikel 95 van het verdrag van Europa. Voor de ATEX 95 is weer een nieuwe normenlijst gepubliceerd op 15-11-2012, met o.a. nieuwe normen voor tankstations en systemen voor drukontlastingen bij stofontploffingsgevaar. Klik hier voor download.

Inspectie van ATEX apparatuur en NEN 3140
Alle ATEX gecertificeerde elektrische apparatuur dient na installatie te worden geïnspecteerd volgens de NEN EN IEC 60079-17. Dit betreft bij nieuwe plaatsing een gedetailleerde inspectie. De inspectie volgens NEN EN IEC 60079-17 is geheel iets anders dan een NEN 3140 inspectie. Uitsluitend een NEN 3140 inspectie in ATEX gebieden is dan ook niet voldoende. Voorafgaand aan de 60079-17 inspectie dienen in het ontwerp van een installatie al goed overwogen keuzes te zijn gemaakt. Voor het leren inspecteren van ATEX installaties volgens de NEN EN IEC 60079-17 starten we op 9 april 2013 een 3-daagse inspectiecursus IEC 60079-17. Meer info. Voor het ontwerpen van elektrische installaties in ATEx zones dient de NEN EN IEC 60079-14 te worden toegepast. Hierin staan veel praktische aanwijzingen. Over het toepassen van deinstallatievoorschriften uit de NEN EN IEC 60079-14 organiseren we een 2-daagse training, welke start op vrijdag 8 februari 2013. Meer info.

Nieuwe norm voor gebruiksaanwijzingen, de NEN EN IEC 82079-1.
De NEN EN 62079 was tot dusver een handig hulpmiddel (naast de NEN 5509) bij het opstellen van gebruiksaanwijzingen voor o.a. de machinerichtlijn en andere producten. Sinds kort is de nieuwe norm NEN EN IEC 82079-1 gepubliceerd. De norm bevat de nodige wijzigingen en aanvullingen voor iedereen die producten op de markt brengt, dus niet alleen voor machines. Op dinsdag 5 maart 2013 starten we met een 2-daagse training gebruiksaanwijzingen schrijven, waarin de nieuwe norm NEN EN IEC 82079-1 aan de orde komt. Meer info.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Nieuwsberichten 2012″][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]