Leestijd: 5 minuten

Deel 6: ATEX Gaszones – ATEX zoneafmetingen in relatie tot de ventilatieomstandigheden

In het zesde deel van de 7-delige serie ATEX en gaszones bespreken we de ATEX zoneafmetingen in relatie tot de ventilatieomstandigheden.

Vier soorten gevarenbronnen

Een ATEX zone wordt bepaald door de aanwezigheid van een gevarenbron. Een gevarenbron is hier een plaats waar gas, damp, nevel of vloeistof kan vrijkomen en die een explosieve atmosfeer kan vormen. Er zijn 4 soorten gevarenbronnen:

 1. een continue gevarenbron: geeft in principe een zone 0 (een plaats waar vrijwel continu een brandbare atmosfeer aanwezig is)
 2. een primaire gevarenbron: geeft in principe een zone 1 (een plaats waar regelmatig een brandbare atmosfeer aanwezig is)
 3. een secundaire gevarenbron: geeft in principe een zone 2 (een plaats waar zelden een brandbare atmosfeer aanwezig is)
 4. geen gevarenbron: geeft geen ATEX zone, Niet Gevaarlijk Gebied (een plaats waar vrijwel nooit een brandbare atmosfeer aanwezig is)

Afmetingen van de zone

De afmetingen van de zone zijn afhankelijk van de ventilatieomstandigheden en het lekdebiet. Tabel 7 uit de NPR 7910-1 is een zeer belangrijke tabel. Het geeft in een kort overzicht alle mogelijke ventilatieomstandigheden weer, met daarbij een afmeting van de zone. We hebben tabel 7 samengevat in een handig overzicht op één A4.

ATEX gaszones en ventilatie

Bij gasexplosiegevaren dient in het kader van de zonering altijd de ventilatie in beschouwing te worden genomen. In het Explosieveiligheidsdocument dient bij de argumentatie van de ATEX zones de ventilatieomstandigheden te worden vermeld en waar relevant ook te worden aangetoond met berekeningen.

Wanneer we de ATEX zones gaan bepalen aan de hand van de NPR 7910-1, komen we al gauw terecht bij een van de meest belangrijkste pagina’s uit de NPR 7910-1:2012 en dat is tabel 7. In tabel 7 van de NPR 7910-1 worden de diverse vormen van ventilatie genoemd en wordt aangegeven wat het effect van de ventilatie op de zonering is.

In een 7-tal artikelen behandelen we de verschillende soorten ventilatie en de specifieke aandachtspunten.

 1. Ventilatie in de buitenlucht en een open gebouw
 2. Geen of beperkte ventilatie in een gebouw
 3. Kunstmatige ruimtelijke ventilatie in een gebouw
 4. Kunstmatig plaatselijke ventilatie in een gebouw
 5. Een groot gebouw
 6. Zone-afmetingen in relatie tot de ventilatie-omstandigheden
 7. Bewaking, meting, alarmering bij ventilatie-installaties