Artikelen door IAB Ingenieurs

Veelgestelde vragen over online trainingen

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Tijdens de COVID-19 periode in het voorjaar van 2020, is IAB Ingenieurs gestart met het geven van trainingen via video livestream. Inmiddels hebben we sinds medio maart al verschillende trainingen succesvol via een professionele video- en audio verbinding uitgevoerd. We krijgen verrassende en positieve reacties van onze cursisten. We besloten om het volledige cursusjaar 2020/2021 […]

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Bestaat een vereenvoudigde EU conformiteitsverklaring? In de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU (RED = radio equipment directive) wordt de fabrikant de mogelijkheid geboden om een vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring af te geven. Via een internetadres kan dan de volledige EU-conformiteitsverklaring worden opgezocht. In artikel 10 lid 9 van de RED is het volgende opgenomen:“Fabrikanten zorgen ervoor dat elk stuk radioapparatuur […]

Methoden voor het bepalen van ATEX zonering

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Bepalen van ATEX zonering is soms erg lastig. De wet schrijft namelijk niet voor welke methode er gebruikt moet worden, wel dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald. Er zijn verschillende methoden, normen en tabellen voorhanden. Maar welke kies je? We vergeleken een aantal beschikbare methoden.

Explosie door een instortende graansilo

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut In Indianapolis (USA) is in 2017 een explosie door een instortende graansilo ontstaan. De silo stortte in doordat de constructie niet sterk genoeg was. In een video is te zien hoe de silo langzaam omvalt, waarbij veel stof vrijkomt en ook een ontstekingsbron aanwezig is. Alles speelt zich buiten af. Een grote explosie blijft min of meer uit.

Lasrook is kankerverwekkend – 6 aandachtspunten voor afzuiginstallaties

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut In veel werkplaatsen komen we bij het maken van een risico-inventarisatie ook elektrische lastoestellen tegen. De risico’s van het lastoestel zijn hoofdzakelijk elektrisch van aard. Maar het lasproces op zich is een heel ander verhaal. Lasrook is zeer kankerverwekkend. Daarom hebben wij 6 aandachtspunten voor afzuiginstallaties op een rij gezet.

CE-coördinator: TÜV gecertificeerde CE cursus

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut De start van een CE-markering van een product is altijd de zogenaamde CE-scan of CE audit. Hiermee wordt bepaald welke CE-richtlijnen en/of verordeningen van toepassing zijn op een product. In veel situaties zijn meerdere CE-richtlijnen / verordeningen van toepassing.

Machinerichtlijn, ATEX richtlijn of beide toepassen?

Leestijd: 4 minuten

Leestijd: 4 minuten De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In dit artikel hebben we dit nader toegelicht.

ATEX gaszones en ventilatie: meting, bewaking en alarmering bij ventilatie-installaties

Leestijd: 5 minuten

Leestijd: 5 minuten De NPR 7910-1 spreekt van bewaking en alarmering van ventilatie bij kunstmatige ruimtelijke ventilatie en kunstmatige plaatselijke ventilatie (doorgaans noemen we dit puntafzuiging). Voor de overige vormen van ventilatie, zoals buitenlucht of beperkte ventilatie (= natuurlijke trek) wordt niet gesproken over bewaking en alarmering.

Nieuwe Gids EMC richtlijn maart 2018

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Voor de EMC richtlijn is onlangs een nieuwe versie van de gids gepubliceerd.De nieuwe gids EMC richtlijn is een handig document om diverse zaken beter te interpreteren. Elektrische apparaten of installaties kunnen elkaar beïnvloeden wanneer ze onderling verbonden of dicht bij elkaar staan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij interferentie tussen TV-toestellen, GSM-toestellen, radio’s en […]

Nieuwe normenlijst voor machines 09-03-2018

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Op 9 maart 2018 is weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen voor de machinerichtlijn gepubliceerd. Klik hier voor download: NL / ENG Een overzicht van de eerste bekendmakingen: B-normen EN ISO 3745:2012 Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen bij gebruik van geluiddruk — Precisiemethoden die gebruik maken van een echovrije of semiechovrije ruimte (ISO 3745:2012) EN ISO […]

Nieuwe ontwerp NPR 7910-2 2018 beschikbaar

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Na de publicatie van de NPR 7910-1 is nu ook een nieuwe ontwerp NPR 7910-2 voor stofexplosiegevaar beschikbaar (februari 2018). De nieuwe ontwerpnorm bevat diverse wijzigingen waarvan we hier de belangrijkste noemen. De NPR 7910-2 is een belangrijke norm voor het bepalen van ATEX zones bij stofexplosiegevaar. Het is van belang om u zich goed […]