Artikelen door IAB Ingenieurs

Online training: niet meer weg te denken

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Sinds maart 2020 geven we de normaal gesproken klassikale trainingen in Appingedam via een livestream, ook wel online training genoemd. We doen dit zeker nog tot en met december 2021. De ervaringen zijn erg positief en we hebben er veel nieuwe mogelijkheden bij gekregen.

ATEX deskundigheid en opleiding

Leestijd: 3 minuten

Leestijd: 3 minuten Welke opleiding is verplicht voor werknemers in relatie tot ATEX? Dit is een veel gestelde vraag. Allereerst kijken we naar wat de wet hierover aangeeft. We kijken ook wat de taken en bevoegdheden zijn van een werknemer en kijken welke opleiding daarbij het beste past.

Mag je een normale smartwatch dragen in een ATEX zone?

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Nee, dat mag niet. Je zou kunnen denken dat een smartwatch misschien een eenvoudig apparaat is of als een eenvoudig horloge kan worden beschouwd. In de IEC 60079-14:2013 wordt het onderwerp “persoonlijk materieel” behandeld (par. 5.10.3). Doorgaans is het aanvaardbaar om in een ATEX zone 2 of 22 eenvoudige polshorloges of gehoorapparaten te dragen, welke […]

Examens apart afgenomen

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Met ingang van september 2020 worden de examens apart afgenomen. Daarvoor waren de examens onderdeel van de training. Om een aantal redenen hebben we de examens losgekoppeld van de trainingen.

ATEX persoonscertificaat: verplicht of niet?

Leestijd: 3 minuten

Leestijd: 3 minuten Wij krijgen herhaaldelijk de vraag of het behalen van een persoonscertificaat of het doen van ATEX examens verplicht is. Het antwoord is nee, een ATEX persoonscertificaat is niet verplicht. Het doel van examens Het doel van examens is het aantoonbaar maken dat je de kennis voldoende beheerst. Het is niet wettelijk verplicht om dit middels […]

Toetsing van het Explosieveiligheidsdocument

Leestijd: 3 minuten

Leestijd: 3 minuten In de praktijk worden vaak de volgende vragen gesteld: Wie mag een explosieveiligheidsdocument opstellen? En is toetsing van het explosieveiligheidsdocument verplicht? Het explosieveiligheidsdocument kan worden gezien als een onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf. Dit wordt ook wel een verdiepende RI&E genoemd, omdat hier een verdieping wordt gemaakt op het gevaar van […]

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Bestaat een vereenvoudigde EU conformiteitsverklaring? In de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU (RED = radio equipment directive) wordt de fabrikant de mogelijkheid geboden om een vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring af te geven. Via een internetadres kan dan de volledige EU-conformiteitsverklaring worden opgezocht. In artikel 10 lid 9 van de RED is het volgende opgenomen:“Fabrikanten zorgen ervoor dat elk stuk radioapparatuur […]

Methoden voor het bepalen van ATEX zonering

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Bepalen van ATEX zonering is soms erg lastig. De wet schrijft namelijk niet voor welke methode er gebruikt moet worden, wel dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald. Er zijn verschillende methoden, normen en tabellen voorhanden. Maar welke kies je? We vergeleken een aantal beschikbare methoden.

Explosie door een instortende graansilo

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut In Indianapolis (USA) is in 2017 een explosie door een instortende graansilo ontstaan. De silo stortte in doordat de constructie niet sterk genoeg was. In een video is te zien hoe de silo langzaam omvalt, waarbij veel stof vrijkomt en ook een ontstekingsbron aanwezig is. Alles speelt zich buiten af. Een grote explosie blijft min of meer uit.

Lasrook is kankerverwekkend – 6 aandachtspunten voor afzuiginstallaties

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut In veel werkplaatsen komen we bij het maken van een risico-inventarisatie ook elektrische lastoestellen tegen. De risico’s van het lastoestel zijn hoofdzakelijk elektrisch van aard. Maar het lasproces op zich is een heel ander verhaal. Lasrook is zeer kankerverwekkend. Daarom hebben wij 6 aandachtspunten voor afzuiginstallaties op een rij gezet.

CE-coördinator: TÜV gecertificeerde CE cursus

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut De start van een CE-markering van een product is altijd de zogenaamde CE-scan of CE audit. Hiermee wordt bepaald welke CE-richtlijnen en/of verordeningen van toepassing zijn op een product. In veel situaties zijn meerdere CE-richtlijnen / verordeningen van toepassing.

Machinerichtlijn, ATEX richtlijn of beide toepassen?

Leestijd: 4 minuten

Leestijd: 4 minuten De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In dit artikel hebben we dit nader toegelicht.