Artikelen door IAB Ingenieurs

Cursus Drukapparatuur

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Vrijdag 16 december 2016 organiseren we de cursus drukapparatuur. De wijzigingen die in 2016 zijn doorgevoerd in het Warenbesluit Drukapparatuur komen natuurlijk uitgebreid aan de orde. Meer informatie >>>>

Cursus Gebruiksaanwijzingen schrijven

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Op maandag 12 december 2016 organiseren we weer de cursus Gebruiksaanwijzingen schrijven. Voor vrijwel ieder product is een gebruiksaanwijzing of instructie verplicht. Of het nu gaat om een tafellamp, een machine, een explosieveilige pomp, speelgoed, etc. Het schrijven van goede en bondige gebruiksaanwijzingen is een hele kunst. Kijk voor meer informatie op de cursuspagina, >>>>

Verificatiedossier ATEX

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Bij de installatie van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden hoort ook het opstellen van een verificatiedossier. De IEC 60079-14 beschrijft wat er allemaal in dat dossier aanwezig dient te zijn. Is dit verificatiedossier dan hetzelfde als een explosieveiligheidsdocument? Nee, een explosieveiligheidsdocument omvat meer, o.a. de zonering en het organisatorische aspect dient veel breder te worden […]

Wijziging warenwetbesluit machines: machinistenliften

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Op  19-09-2016 vond de wijziging Warenwetbesluit machines: machinistenliften plaats. In artikel 6fa van het Warenwetbesluit machines zijn de keuringsverplichtingen voor hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenverkeer opgenomen. Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer die deel zijn van een machine (verder te noemen: machinistenliften) worden in het zesde lid (nieuw) uitgezonderd van het eerste lid van artikel […]

Wijzingen warenwetbesluit drukapparatuur juni 2016

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Op 22 juni 2016 is het nieuwe Warenwet Besluit Drukapparatuur gepubliceerd. De nieuwe richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) is geïmplementeerd en er zijn bijzondere wijzigingen doorgevoerd voor de nieuwbouw van drukapparatuur en ook voor drukapparatuur dat al in gebruik is. als ook de gebruiksfase. Meer leren over de laatste wijzigingen, volg dan onze cursus PED. Meer info, klik […]

Preventiemedewerker en ATEX

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Op 13 september 2016 is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen voor een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 2017. Een van de wijzigingen is onder andere de rol van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker krijgt onder andere als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners. Het […]

Machine of geen machine?

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Is een product een machine of geen machine volgens de definitie van de machinerichtlijn? Dat is een belangrijke vraag in het kader van CE-markering. Op de foto is een stootbuffer te zien bij het einde van een spoor op een treinstation. De buffers zijn cilinders die middels een persluchtvat op een druk worden gehouden van circa […]

Nieuwe normen voor trappen, bordessen en kooiladders

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten De normenserie EN ISO 14122 deel 1 tot en met 4 is vernieuwd. De nieuwe versies zijn 5-7-2016 gepubliceerd, maar nog niet opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen voor de machinerichtlijn(versie 13-05-2016) (zie ander bericht hierover). Dat zal op korte termijn gebeuren, waarbij er een overgangstermijn zal zijn voor het gebruik van de huidige EN […]

Veel oudere normen voor veiligheidsbesturingen niet meer geharmoniseerd

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Medio 2016 zijn diverse oudere normen voor veiligheidsbesturingen niet meer geharmoniseerd. Dit betekent dat de nieuwe versies van de normen moeten worden gebruikt en deze dienen ook op de EU-verklaring van overeenstemming te worden vermeld. Geharmoniseerde normen geven immers het vermoeden van overeenstemming met de betreffende CE-richtlijn. Een aantal voorbeelden: EN ISO 13849-1:2008 voor veiligheidsbesturingen […]

Nieuwe ATEX 114 gids

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten In april 2016 is de nieuwe gids voor de ATEX 114 richtlijn gepubliceerd. Deze gids is met name bedoeld voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van explosieveilige apparatuur. Er zijn veel toelichtingen bijgekomen, de oude gids telde 76 pagina’s, terwijl de nieuwe gids 236 pagina’s heeft. Ook een aantal technisch inhoudelijke zaken zijn aangepast, waarover later […]

Nieuwe ATEX normen mechanische apparatuur geharmoniseerd

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut De nieuwe ATEX normen mechanische apparatuur, de EN ISO 80079-36 en -37 zijn sinds 12-08-2016 geharmoniseerd. De normen zijn nu opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen voor de ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU). Voor certificering van mechanische apparatuur voor explosieve omgevingen geven de toepassing van de EN ISO 80079-36/37 normen nu het vermoeden van overeenstemming. Het […]

Nieuwe CE-richtlijnen vanaf 20 april 2016

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten In 2014 zijn een tiental nieuwe CE-richtlijnen gepubliceerd, waarvan de meeste op 20 april 2016 definitief van kracht zijn geworden. Bij de meeste nieuwe CE-richtlijnen is er technisch inhoudelijk niet zoveel veranderd, maar gaat het meer om een herschikking of betere afstemming van de teksten. Wat wel is veranderd, zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende marktdeelnemers, […]

nieuwe Blue Guide voor CE-markering

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten In juli 2016 is een nieuwe versie van de zogenaamde Blue Guide verschenen (Publicatieblad EU C272 26 juli 2016). In 2015 was ook al een nieuwe versie gepubliceerd, dit als vervanging van de versie van 2000. In de jongste versie van de Blue Guide (juli 2016) zijn een aantal kleine zaken aangepast ten opzichte van de […]

Aanbod ATEX cursussen 2017

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Ook in het voorjaar van 2017 geeft IAB Ingenieurs weer verschillende ATEX cursussen. Wil je meer leren over ATEX zones, ontstekingsanalyse of het explosieveiligheidsdocument? Meld je dan aan voor een ATEX cursus van IAB Ingenieurs. De meeste cursussen duren drie of vier dagen. Je kunt ook alle cursussen modulair volgen als ATEX Masterclass. Hier onder […]

Onderdelen met een snelheid kleiner dan 1 m/s kunnen geen ontstekingsbron zijn.

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Waar of niet waar? (ATEX) Stelling: Onderdelen met een snelheid kleiner dan 1 m/s kunnen geen ontstekingsbron zijn. Dit is niet waar. Ondanks de lage snelheid is het mogelijk dat bij hoge contactdrukken oppervlakken erg heet kunnen worden en als zodanig een ontstekingsbron kunnen zijn. In paragraaf 6.4.3 van de ISO 80079-36 (de norm voor […]

Nieuwe normen voor explosieveilige mechanische apparatuur ISO 80079-36/-37

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut De nieuwe normen voor explosieveilige mechanische apparatuur zijn nu definitief gepubliceerd. Het betreft de ISO 80079-36 en -37. Beide delen zijn nog niet geharmoniseerd onder de ATEX 114 richtlijn, maar dat zal binnenkort gaan gebeuren. Daarna is er nog een overgangstermijn, waarbij de huidige EN 13463 nog kan worden gebruikt. Tot dusver zijn de EN […]

ATEX: Hoe gevaarlijk is de mens als ontstekingsbron?

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Op 24 mei 2016 wordt de actualiteitenseminar BRZO georganiseerd in Maarssen. Tijdens deze seminar houden Andries Brakke en Filip Verplaetsen een lezing met als onderwerp: Hoe gevaarlijk is de mens als ontstekingsbron in ATEX zones? Tijdens deze lezing, die ongeveer een half uur duurt, worden de volgende onderwerpen behandeld: Hoe geeft u ATEX zones aan? […]

cursus ATEX Mechanische apparatuur en onstekingsanalyse start 19 mei a.s.

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Op 19, 20 en 27 mei 2016 start de eerstvolgende cursus ATEX Ontstekingsanalyse en Mechanische Apparatuur. De cursus vindt plaats in Herentals (Antwerpen, België). In deze ATEX training richten we ons helemaal op het uitvoeren van een ontstekingsanalyse. We passen dit met name toe op mechanische apparatuur en op ATEX zones, zoals deze zijn beschreven […]

Geen explosieve atmosfeer bij dieselolie

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Waar of niet waar? (ATEX) Stelling: Onder normale omgevingscondities is een ATEX zonering bij dieselolie nooit noodzakelijk. Dit is niet waar. In de praktijk nemen we meestal aan dat dieselolie een vlampunt heeft van 55 °C. Stel dat dieselolie is opgeslagen in een tank, welke rechtstreeks door de zon wordt beschenenen. Volgens de NPR 7910-1 moeten we […]

Fout van brugwachter of plakkend relais?

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Afgelopen week (maart 2016) was in de rechtbank van Groningen de zitting omtrent de aanvaring van een vrachtschip met de Dorkwerderbrug (Groningen) in 2013. Het Openbaar Ministerie achte bewezen dat de brugwachter een fout heeft gemaakt tijdens de bediening. Technici van de Provincie Groningen houden een plakkend relais ook voor een mogelijke oorzaak. Misschien wordt […]

IEC 60204-1: wie heeft er nog nooit een elektrische schok gehad?

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Deze vraag stellen we regelmatig tijdens onze “60204-1” training. Helaas zijn er maar weinig deelnemers die kunnen aangeven dat ze nog nooit een elektrische schok hebben gehad. De sterke verhalen liggen dan op de loer, zoals: “ik heb zelfs een schok overleeft van 400 Volt” (hoewel dit laatste nog niet zo gemakkelijk is). De IEC […]

ATEX zones in de buitenlucht

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Waar of niet waar? (ATEX) Stelling: Op een buitenterrein ontstaat bij het overtappen van brandbare vloeistoffen, zoals ethanol, geen ATEX zone, want het is in de buitenlucht. Dit is niet waar. Bij brandbare vloeistoffen moeten we altijd eerst kijken naar het vlampunt van de vloeistof. Ethanol heeft als vlampunt 12 graden Celsius. Voor buitenlucht omstandigheden […]

Brandgetal of Brandklasse of Brennzahl

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Het brandgetal of brandklasse (Duits: Brennzahl) is een maat voor de snelheid waarmee een vlam zich voortplant over een stoflaag. De test is genormaliseerd. Het resultaat van de test is een BZ-klasse van de betreffende stof. Brandklasse    Brandbaarheid BZ 1     Ontsteekt niet BZ 2     Ontsteekt maar dooft snel BZ 3 […]

Is een waarschuwing voldoende?

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Soms proberen we met waarschuwingen mensen uit de gevaarlijke zone te houden. Dat dit in de praktijk lang niet altijd werkt mag duidelijk zijn. Uit een onderzoek naar ongevallen met machines is gebleken dat met name tijdens onderhoud, reparatie, instellen, etc. verreweg de meeste ongevallen ontstaan met machines. Wanneer we machines inspecteren in het kader […]

ATEX stofzones volgens ATEX 153 en stofexplosie tijdens training

Leestijd: 3 minuten

Leestijd: 3 minuten Om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te waarborgen op arbeidsplaatsen met explosiegevaar, is de sociale ATEX 153 richtlijn van kracht. Tegenwoordig noemen we ATEX 153 > ATEX 153. Het belangrijkste deel uit de ATEX 153 richtlijn is het vaststellen van de ATEX zonering. Dat geldt zowel voor de omgeving (uitwendig) van de arbeidsplaats, als […]

Wijzigingen in de nieuwe ISO 13849-1

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Eind 2015 is de derde versie van de ISO 13849-1 gepubliceerd. Met behulp van Performance Level wordt de betrouwbaarheid van een veiligheidsbesturing gedefinieerd. Over niet al te lange tijd zal deze norm geharmoniseerd worden voor de machinerichtlijn. Tot die tijd geeft de huidige versie nog het vermoeden van overeenstemming (incl. nog een overgangsfase). In de […]

Boete na verlies van arm in een machine tijdens reinigen

Leestijd: < 1 minuut

Leestijd: < 1 minuut Een landbouwbedrijf in Engeland is veroordeeld voor een ongeval waarbij een werknemer zijn arm is kwijtgeraakt. De werknemer raakte bekneld tussen de rollen van een aardappelsorteermachine. De werknemer probeerde de rollen te reinigen van de machine terwijl de machine draaide en vaste afschermingen waren verwijderd. De werknemer zat onder de rollen waarbij tijdens het schoonmaken […]

Wijziging voor fabrikanten van ATEX apparatuur: adequate risicoanalyse en -beoordeling

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Op 20 april 2016 wordt de nieuwe zogenaamde ATEX 114 richtlijn van kracht (richtlijn 2014/34/EU). Een van de wijzigingen in de nieuwe ATEX 114 richtlijn is de bepaling dat de fabrikant een adequate risicoanalyse en -beoordeling moet uitvoeren en opnemen in het technische dossier. De expliciete vermelding van de adequate risicoanalyse en -beoordeling betekent dat […]

Explosie door gesmolten metaal en water

Leestijd: 2 minuten

Leestijd: 2 minuten Deze week (25-01-2016) kwam Arcelormittal in Zelzate (B) in het nieuws met een explosie die in de wijde omtrek was waargenomen. Vloeibaar metaal was in contact gekomen met water. Doorgaans ontstaan hierbij fysische explosies, welke niet onder de definitie van ATEX vallen. In sommige situaties kunnen echter ook waterstofgas en koolstofmonoxide ontstaan, hiervoor moet de […]