Explosie in houtmeelfabriek Chester (UK)

Leestijd: 2 minuten

explosion in ChesterIn juli 2015 was er een enorme explosie in een houtmeel fabriek in Chester (UK). Afgaande op informatie uit de krant, waren er in 2010 en 2012 ook al branden geweest. Vaak geen goed teken. De beelden laten maar weer eens zien hoe vernietigend de kracht van een explosie is.

In stofomgevingen is het altijd bijzonder belangrijk om de omgeving schoon te houden. Good housekeeping of schoon huishouden. In de voedingsmiddel-industrie is dat vaak geen probleem, omdat het schoonhouden ook al verplicht is vanuit de hygiëne-voorschriften. In houtbewerkingsplaatsen, houtmalerijen, etc. is de situatie wel eens anders. Daar kan in de omgeving veel stof aanwezig zijn. Dat is niet alleen erg ongezond, maar dit stof kan ook bijdragen aan de explosie, met vaak een zeer vernietigende werking. Stoflagen die langdurig (langer dan 8 uur) aanwezig zijn geven een ATEX zone 21. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om zelfs ontstekingsbronnen te vermijden bij te verwachte storingen en bij normaal bedrijf. Een dramatisch ongeval vond plaats in de suikerfabriek van Imperial Sugar. Klik hier voor de video (link opent in Youtube) of bekijk de video hieronder.

explosion in Chester

explosion in Chester

 

Daarnaast is het belangrijk om ook naar de inwendige zonering te kijken van stofvoerende apparatuur. Een maalmolen voor stof is al gauw een zone 20 inwendig. Dit betekent dat de maalmolen bij een abnormale storing, te verwachten storing en tijdens normaal bedrijf geen ontstekingsbron mag hebben. Dit is bij een maalmolen vrijwel nooit uit te sluiten en derhalve moeten er andere veiligheidsmaatregelen worden genomen.

De ATEX zonering en de ontstekingsanalyse zijn in dit soort situaties erg belangrijk. Meer hierover leren, volg dan onze ATEX 4-daagse training. Klik hier.

 

Waarom IECEx certificaten voor werknemers in ATEX zones?

Leestijd: 2 minuten

Werknemers die werkzaamheden verrichten in ATEX zones moeten instructies hebben gehad over de explosierisico’s en de maatregelen die zijn genomen. Deze ATEX instructie kan in allerlei vormen en diepgang worden verstrekt. Een methode om aan te tonen dat de werknemer deze instructie heeft gehad, is het volgen van een ATEX training en een IECEx examen. Dit is een methode en niet de enige. We kunnen hierbij het beste nog wat onderscheid gaan maken.

1. Werknemers in vaste dienst bij een bedrijf of langdurig via een contractor, volgen het beste een ATEX training die gericht is op de betreffende bedrijfssituatie. Een dergelijke training moet op zijn minst de ATEX zones behandelen die in dat bedrijf aanwezig zijn en ook de technische en organisatorische maatregelen moeten aan bod komen. Dergelijke bedrijfstrainingen worden afgesloten met een examen en alles wordt goed gedocumenteerd. Als herhalingsfrequentie kunnen we 3 jaar aanhouden. Het behalen van IECEx certificaten voor deze medewerkers is minder relevant. Let wel op: werknemers die ook daadwerkelijk ATEX apparatuur installeren of repareren dienen een diepgaande ATEX training te volgen.

Zijn de ATEX zones zeer beperkt in een bedrijf, dan is het ook mogelijk om via E-learning de ATEX training aan te bieden.

2. Werknemers die voor veel verschillende bedrijven werkzaamheden verrichten volgen een ATEX training waarin de algemene principes van ATEX aan bod komen. De ATEX training moet gericht zijn op de werkzaamheden die worden verricht. Denk aan ATEX zoneringen bepalen, ATEX apparatuur installeren, ATEX apparatuur onderhouden, ATEX apparatuur inspecteren, etc. Een dergelijke training wordt bij voorkeur opgevolgd door een IECEx examen, zodat de werknemer een certificaat heeft dat internationale waarde heeft. Ook is het mogelijk om met het behaalde certificaat en persoonscertificatie aan te vragen.

Een aantal praktijkvoorbeelden

A. Een groot productiebedrijf van zetmeel waarbij dagelijks operators in ATEX gebieden met stofexplosiegevaar werken.

Voor deze situatie is het van belang om de operators bekend te maken met de gevaren van stofexplosies. Een training van 1 dagdeel is voldoende, waarbij met praktijkvoorbeelden van explosies, de zoneringstekeningen, de genomen maatregelen, de werknemers op de hoogte worden gebracht. De training wordt afgesloten met een examen en de resultaten worden vastgelegd. De werkgever kan aantonen dat de juiste instructie is verstrekt.

B. Een grote chemische plant met ATEX gaszones

Voor operators zie voorbeeld A. De technische dienst installeert regelmatig ATEX apparatuur in ATEX zones. De medewerkers van de technische dienst, zullen naast de algemene ATEX instructies, een technische ATEX training moeten volgen. Een dergelijke training neemt al gauw 2-3 dagen in beslag. Deze training wordt afgesloten met een examen en hier heeft het de voorkeur om ook een IECEx examen te doen. De risico’s zijn groter en met het afnemen van een IECEx examen is er onafhankelijk bewijs van competentie.

Er zijn nog veel meer praktijkvoorbeelden te noemen, maar het beste neemt u contact met ons op voor een specifiek advies voor training en examinering. Stuur een e-mail naar: trainingen@iab-ingenieurs.nl

Tot slot: vrijwel elke training van IAB Ingenieurs wordt afgesloten met een examen. Dit examen heeft minimaal het niveau van de IECEx examens. Hiermee bereid u zich dan ook prima voor op een IECEx examen.

ATEX zonering simpel?

Leestijd: 2 minuten

De start van ATEX is altijd de eerste vraag: is het medium brandbaar of kunnen gevaarlijke explosieve atmosferen ontstaan. Mocht dat mogelijk zijn, dan gaan we kijken naar de ATEX zonering. Veelal kan vrij gemakkelijk de ATEX analyse worden gedaan, immers:

 • zone 0 of 20 = voortdurend explosieve atmosfeer;
 • zone 1 of 21 = regelmatig een explosieve atmosfeer of langdurige stoflagen;
 • zone 2 of 22 = zelden een explosieve atmosfeer of stoflagen van korte duur.

That’s all.

spuitfles met aceton

Meestal maken we op basis van bovenstaande al een juiste inschatting, die we vervolgens gaan argumenteren en vastleggen op basis van de NPR 7910-1/-2 of de IEC 60079-10-1/-2 of NFPA of BGR 104, etc. Al deze codes zijn geen wet, maar hulpmiddelen. Helaas komen we in de praktijk de gekste zoneringen tegen, bijvoorbeeld een zone 0 van een laboratorium, omdat op de lab-tafel 300 mL aceton aanwezig was. Natuurlijk kun je met aceton een gevaarlijke explosieve atmosfeer maken, maar met 300 mL en dat een zone 0 gaan noemen, gaat wel wat ver.

De argumentatie van de ATEX zones worden vastgelegd in het explosieveiligheidsdocument. Daarna gaan we kijken hoe we de ontstekingsbronnen kunnen beheersen, denk aan technische maatregelen (explosieveilige apparatuur) en organisatorische maatregelen. De complete beoordeling staat dan beschreven (of met verwijzingen) in het EVD. Meer leren over ATEX zoneringen, volg dan onze 4-daagse ATEX training rondom het explosieveiligheidsdocument.

Eerst volgende ATEX training EVD start op maandag 7 september 2015 te Appingedam.

Meer info.

17 juni 2015: cursus ATEX elektrische installaties: 3 dagen Herentals (B)

Leestijd: < 1 minuut

De elektrische installatie in een zonegebied dient aan specifieke voorschriften te voldoen. Afhankelijk van het soort elektrisch materiaal dat in een zonegebied wordt toegepast zijn er bijzondere eisen van toepassing.
Tijdens deze training staat de norm IEC 60079-14 centraal. Deze norm geeft de voorschriften voor de installatie van elektrisch materiaal gebieden met gasontploffingsgevaar en stofontploffingsgevaar.

Voor wie is deze ATEX cursus bedoeld?

Deze ATEX training is bedoeld voor medewerkers die in explosiegevaarlijke omgevingen installaties ontwerpen en componenten installeren. Denk hierbij aan machinebouwers, fabrikanten, installatieverantwoordelijken, leidinggevenden, operators en monteurs.

[button link=”https://www.iab-ingenieurs.nl/atex-elektrische-installaties-iec-60079-14-arei-3-dagen/”]Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden[/button]

 

17 september 2015 ATEX Inspectie training (3 dagen)

Leestijd: < 1 minuut

Op donderdag 17, vrijdag 18 en 5 en vrijdag 25 september 2015 geven we de ATEX Inspectie training volgens de IEC 60079-17. Het centrale thema van deze training is het inspecteren van elektrische ATEX apparatuur. Helaas worden in de praktijk veel fouten gemaakt bij het installeren van explosieveilige apparatuur. Soms is hierdoor de apparatuur niet meer explosieveilig. Alle nieuwe of gewijzigde explosieveilige apparatuur dient voor ingebruikname volgens IEC 60079-17 te worden geïnspecteerd. Bestaande explosieveilige apparatuur dient periodiek te worden geïnspecteerd. Meer informatie over de training klik hier

Ex 2G elektromotor met onjuiste wartels

Ex 2G elektromotor met onjuiste wartels

.

1 juni 2015: Cursus PED drukapparatuur

Leestijd: < 1 minuut

IAB Ingenieurs

Op 1 juni 2015 wordt het eerste gedeelte van de nieuwe richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU (download) van kracht. Dit gaat dan met name over de nieuwe stoffenindeling en bijbehorende groep 1 of 2. Dit kan van invloed zijn op de categorie van de drukapapratuur. Tijdens de cursus op 1 juni 2015 zullen we uitgebreid stil staan bij de wijzigingen in de nieuwe richtlijn.

 

Lees meer >>

 

 

26 mei 2015: cursus ATEX Mechanische Apparatuur Ontstekingsanalyse (2 dagen)

Leestijd: < 1 minuut

atex mechanisch luchtcilinder

 

De ATEX 95 (of 114) richtlijn is sinds 30 juni 2003 van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum alle nieuw in de handel gebrachte apparaten en beveiligingssystemen moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn.

De ATEX 95/114 richtlijn is niet alleen op elektrische apparatuur, maar ook op mechanische apparatuur van toepassing.

In deze ATEX Mechanische apparatuur training richten we ons helemaal op het uitvoeren van een ontstekingsanalyse. We passen dit met name toe op mechanische apparatuur. Naast de van toepassing zijnde normen, zoals de NEN EN 13463, gaan we aan de slag met een ontstekingsanalyse.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze training is met name bedoeld voor fabrikanten en gebruikers van mechanische apparaten die geschikt moeten zijn voor explosiegevaarlijke gebieden.

[button link=”https://www.iab-ingenieurs.nl/atex-ontstekingsanalyse-mechanisch/#tab-1404719276675-3-0d5cf-8245″]Klik hier voor een gedetailleerd cursusprogramma en aanmelden[/button]

5 Vragen en antwoorden over ‘CE-certificaten’ bij machines

Leestijd: 2 minuten

Uit de hoeveelheid vragen die IAB ingenieurs krijgt, blijkt dat er nog veel onduidelijkheid heerst over CE-certificaten bij machines. In dit artikel geven we een antwoord op de 5 meest gestelde vragen.

1. Welke soorten ‘CE-certificaten’ zijn er voor machines?

Er zijn 2 soorten verklaringen voor machines, de II.1.A. verklaring en de II.1.B verklaring. Bij het in de handel brengen van machines of bij het in gebruik nemen van zelfgebouwde machines dient er een verklaring te worden opgesteld. Dit kan zijn een EG-verklaring van overeenstemming voor voltooide machines (=II.1.A) of een Inbouwverklaring voor de niet voltooide machines (II.1.B). In de praktijk worden deze verklaringen vaak “CE-certificaten” genoemd, deze benaming komt in de machinerichtlijn echter niet voor.

 

Meer vragen en antwoorden? Volg dan de CE Masterclass Machinebouw.

 

2. Wanneer moet er een zogenaamde IIC verklaring worden afgegeven bij een machine?

Een IIC verklaring is sinds 2009 niet meer van toepassing, dit is gebaseerd op de oude machinerichtlijn. Op basis van de oude machinerichtlijn moest er een IIC verklaring worden afgegeven voor veiligheidscomponenten. Tegenwoordig dient er bij veiligheidscomponenten een II.1.A verklaring te worden afgegeven.

3. Wat moet er op een dergelijke ‘CE-verklaring’ voor machines staan?

De inhoud hiervan staat in bijlage II.1.A en II.1.B van de machinerichtlijn. Hier komt dan ook de benaming vandaan zijnde, II.1A of II.1.B verklaring voor respectievelijk een EG-verklaring van overeenstemming voor voltooide machines of een Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines.

CE-certificaten bij machines

CE-gemarkeerde pomp: hier hoort een II.1.A verklaring bij

4. Moet er van een samenstel van CE-gemarkeerde machines ook weer een nieuw CE-certificaat worden afgegeven?

Indien er sprake is van een samenstel van machines volgens de definitie van de machinerichtlijn dan dient er een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld van het samenstel. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gebruiker van het samenstel dit moet doen, aangezien hij/zij meerdere machines zelf aan elkaar heeft gebouwd of opdracht hiervoor heeft gegeven. Overigens moet hierbij goed worden bekeken of er daadwerkelijk sprake is van een samenstel volgens de machinerichtlijn. Het samenbouwen van CE-gemarkeerde machines is niet per definitie altijd een samenstel volgens de machinerichtlijn.

5. Wie moet het CE-certificaat ondertekenen?

In principe kan iedereen dat doen die een rol heeft gehad bij de CE-certificering van de machine, mits het proces van CE-certificering intern goed is geregeld en vastgelegd. In de praktijk komt het veel voor dat een directeur of een manager van de ontwerpafdeling het CE-certificaat ondertekent. Op het CE-certificaat moet ook staan wie het technische dossier van de machine kan samenstellen. Dit moet een persoon zijn die in de EU (formeel EER) gevestigd is.

Meer vragen? Download de gratis ‘Gids voor de Machinerichtlijn‘.

Ontstekingsanalyse

Leestijd: 4 minuten

In het derde en laatste deel van onze serie artikelen over mechanische apparaten in ATEX zones bespreken we de ontstekingsanalyse.

De ontstekingsanalyse bestaat uit 5 belangrijke delen:

 1. Onderdeel/locatie/zone
 2. Potentiële ontstekingsbron en oorzaak
 3. Optreden van ontstekingsbron zonder maatregelen
 4. Genomen maatregelen
 5. Optreden van ontstekingsbron en categorie na genomen maatregelen en mogelijke beperkingen

 

1. Onderdeel / locatie / zone

Nemen we als voorbeeld een draaisluis voor een poederachtig materiaal, dan kunnen we de mogelijke ontstekingsbronnen inwendig bij de rotor gaan bekijken. Doorgaans is er inwendig sprake van een omgeving waar voortdurend stofontploffingsgevaar kan heersen.

Dus een zone 20 inwendig.

De vereiste categorie is dan categorie 1. Dit betekent dat er geen ontstekingsbronnen aanwezig mogen zijn tijdens normaal bedrijf, verwachte storingen en abnormale storingen.

Uitwendig zal een dergelijke draaisluis geschikt moeten zijn voor zone 22 of wellicht 21 (ook gaszones zijn natuurlijk mogelijk), afhankelijk van de omgevingssituatie. Dit betekent dat de behuizing en het uitwendige dan moet voldoen aan categorie 2 of 3. Gaat het om categorie 2, dan mag er tijdens normaal gebruik en tijdens verwachte storingen geen ontstekingsbron zijn.

Bij categorie 3 mag tijdens normaal gebruik geen ontstekingsbron aanwezig zijn.

2. Potentiële ontstekingsbron en oorzaak

Hier wordt een beschrijving gegeven van de ontstekingsbron en de oorzaak van optreden. Bij een draaisluis met kunststof rotorbladen zou statische elektriciteit een ontstekingsbron kunnen zijn. Dit is natuurlijk niet acceptabel in een zone 20. De oorzaak is het poeder dat langs de bladen stroomt, terwijl de kunststof bladen van isolerend materiaal zijn gemaakt.

3. Optreden van ontstekingsbron zonder maatregelen

Zonder maatregelen te hebben genomen wordt nagegaan wanneer de ontstekingsbron zich aandient.

Dit kan zijn:

 • tijdens normaal bedrijf
 • tijdens te verwachte storingen
 • tijdens abnormale storingen

Vaak is het lastig om in dit stadium van de ontstekingsanalyse de reeds aanwezige maatregelen of beveiligingsmiddelen niet mee te nemen. Ook komt het voor dat bepaalde sensoren en regelkringen mee gaan doen om ontstekingsbronnen te voorkomen. Temperatuursensoren zijn hier een voorbeeld van. Wanneer de toch al aanwezige temperatuursensoren ook dienst gaan doen om niet alleen een proces te bewaken, maar ook ontstekingsbronnen te voorkomen, worden er andere eisen gesteld aan deze sensoren (zie NEN-EN 13463-6).

4. Genomen maatregelen

Afhankelijk van de vereiste categorie dienen er maatregelen te worden genomen om de ontstekingsbron te voorkomen. Zie onderstaande tabel.

Categorie en beschermingswijze

categorie ontstekingsbron en beschermingswijze

Bij het nemen van beschermingsmaatregelen om ontstekingsbronnen te voorkomen kan in de ontstekingsanalyse worden verwezen naar delen van de NEN-EN 13463 normen die zijn toegepast. Eventueel dient hierbij te worden verwezen naar belangrijke documenten en specificaties die in dit kader van belang zijn.

De normen NEN-EN 13463 beschrijven de juiste maatregelen die moeten worden genomen om ontstekingsbronnen te voorkomen bij mechanische apparatuur. Voor specifieke apparatuur bestaan aparte normen, deze dienen daarbij aanvullend te worden geraadpleegd. Denk bijvoorbeeld aan de NEN-EN 14986 voor ventilatoren in ATEX omgevingen.

Voorbeeld draaisluis
Een losgeraakt onderdeel kan tussen rotor en stator mechanische vonken veroorzaken door schuren en wrijven. Deze ontstekingsbron kan worden gezien als een te verwachten storing. Een maatregel zou kunnen zijn dat de fabrikant bij de inbouwinstructies aangeeft dat de gebruiker moet voorkomen dat er vreemde delen in de draaisluis terecht zouden kunnen komen. Het probleem wordt door deze maatregel niet echt verholpen, maar verschoven richting gebruiker. Deze oplossing voldoet niet aan de voorschriften van ATEX 95, want het aanpassen van het ontwerp komt op de eerste plaats.

De maatregelen kunnen bestaan door bijvoorbeeld de omtreksnelheid van de rotor te beperken. Doorgaans kan worden gesteld dat bij een omtrekssnelheid kleiner dan 1 m/s de kans op mechanische vonken door wrijving niet aanwezig is, mits de contactdruk niet te groot is. Door het ontwerp van de draaisluis op deze manier te bepalen, zal deze ontstekingsbron, na de genomen maatregelen, zich niet meer voordoen. Het optreden van deze ontstekingsbron is dan, na genomen maatregelen, niet meer van toepassing.
De beperking van de omtreksnelheid is een constructieve maatregel, welke wordt genoemd in NEN-EN 13463-1 en NEN-EN 13463-5 paragraaf 5.1. De beschermingswijze die voor dit onderdeel wordt toegepast wordt aangeduid met ‘c’.

Soms kunnen, ondanks de genomen maatregelen, ontstekingsbronnen niet geheel worden uitgesloten. Dit is dan vaak de aanleiding om beveiligingsmiddelen op apparatuur, denk aan explosiebeveiliging in de vorm van drukontlasting, vonkendetectie, blusmiddelsystemen, etc. aan te brengen. In sommige gevallen is het mogelijk om drukvast of drukstootvast te ontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn maalmolens.

5. Optreden van ontstekingsbron en categorie na genomen maatregelen en mogelijke beperkingen

Nadat de maatregelen zijn toegepast, dient weer opnieuw te worden beoordeeld wanneer de ontstekingsbron zich kan voordoen.
Uiteindelijk komt hiermee de verkregen categorie vast te staan. Deze dient dan minimaal de vereiste categorie te halen waarvoor het apparaat gecertificeerd gaat worden.

Een ontstekingsanalyse in deze vorm zal voor een eerste keer zeker enige tijd in beslag nemen. Naast de methodiek die men zich eigen moet maken, dient er vooral veel inzicht te worden verkregen in het ontstaan van ontstekingsbronnen. Op specifieke gebieden kan het zeker nodig zijn om nader onderzoek te verrichten.

[box]

Dit was het derde  en laatste deel in onze serie over Mechanische apparaten in ATEX zones

Deel 1: Inleiding, wetgeving en “de geest van ATEX”
Deel 2: Ontstekingsbronnen
Deel 3: Ontstekingsanalyse

Wilt u meer leren over het beoordelen van mechanische apparatuur?

Volg dan onze cursus “ATEX ontstekingsanalyse Ex 016”[/box]

Onstekingsbronnen in ATEX zones

Leestijd: 2 minuten

explosieveilige vorkheftruckIn het eerste deel van deze driedeling serie over mechanische apparatuur en ATEX legden we onder andere uit wat “De geest van ATEX” precies inhoudt. In dit deel vertellen we meer over de verschillende ontstekingsbronnen in ATEX zones die je kunt aantreffen.

Bij het maken van een ontstekingsanalyse gaan we op zoek naar alle mogelijke ontstekingsbronnen die een explosie zouden kunnen veroorzaken. Hierbij gaan we ervan uit dat er sprake is van een ATEX zonering. De ontstekingsbronnen, twintig in aantal, zijn grotendeels ontleend aan de EN 1127-1. Een uitgebreide beschrijving van de ontstekingsbronnen is te vinden in de NEN EN 1127-1, als ook in de NPR 7910-1 en –2. In de genoemde normen zijn tevens ook de mogelijke maatregelen beschreven.

Waar kun je ontstekingsbronnen aantreffen?

Per potentiële ontstekingsbron dient te worden nagegaan of deze kan voorkomen bij een apparaat. Sommige ontstekingsbronnen kunnen zich op meerdere plaatsen in een apparaat aandienen, denk bijvoorbeeld aan lagers. De meeste mechanische apparaten hebben diverse ontstekingsbronnen.

tabel met ontstekingsbronnen

De start van een ontstekingsanalyse is het beoordelen of één of meerdere ontstekingsbronnen aanwezig kunnen zijn. Door de tabel af te lopen en aan te geven of ontstekingsbronnen relevant zijn, wordt een eerste selectie gemaakt.

Soms is 100% uitsluiting niet te geven

Sommige ontstekingsbronnen zijn vaak helemaal niet aanwezig, zonder enige discussie, andere ontstekingsbronnen zijn vaak veel lastiger te beoordelen, zoals statische elektriciteit, mechanisch opgewekte vonken door stoten, etc. Soms is een 100% uitsluiting niet te geven. Dit maakt de ontstekingsanalyse lastig. Een oud gezegde: bij twijfel niet inhalen, kan dan het beste worden gehanteerd. Bij het inventariseren van de ontstekingsbronnen is het de kunst om in dit stadium nog zo weinig mogelijk aan de maatregelen te denken.

Kunnen ontstekingsbronnen mogelijk aanwezig zijn, dan nemen we deze bronnen over in de ontstekingsanalyse, die we behandelen in het derde en laatste deel van deze serie artikelen over Mechanische apparaten in ATEX zones.

Dit was het tweede deel in onze serie over Mechanische apparaten in ATEX zones

Deel 1: Inleiding, wetgeving en “de geest van ATEX”
Deel 2: Ontstekingsbronnen
Deel 3: Ontstekingsanalyse

Wilt u meer leren over het beoordelen van mechanische apparatuur?

Volg dan onze 3-daagse training “ATEX en mechanische apparatuur”

ATEX lezing tijdens Solids Antwerpen op 11 maart a.s.

Leestijd: < 1 minuut

Op 11 en 12 maart a.s. is Solids beurs in Antwerpen. IAB Ingenieurs zal tijdens deze beurs aanwezig zijn op stand B2140 van partner Adinex NV. Wij zullen hier ons ATEX cursusaanbod presenteren.

IAB INgenieurs en ADinex op Solids Antwerpen 2015

Lezing

Tijdens de beurs zal Andries Brakke, de eigenaar van IAB Ingenieurs, een lezing geven met als titel: ATEX installaties en inspecties volgens de IEC 60079-14/-17.

Bij het installeren van ATEX-apparatuur worden helaas veel fouten gemaakt. Gelukkig komen deze aan het licht tijdens de (verplichte) ATEX-inspectie. Het nawerk is in sommige situaties echter aanzienlijk. De voorschriften voor een correcte installatie en inspectie staan in de nieuwe installatienorm IEC 60079-14:2014. In deze lezing vertellen wij u over de 5 meest gemaakte fouten bij ATEX-installaties (en hoe u ze leert voorkomen).

Wij nodigen u van harte uit om bij deze lezing aanwezig te zijn.

Datum: 11 maart 2015
Tijd: 16.oo uur

Opname

Bent u niet in de gelegenheid om naar Solids Antwerpen te komen, maar heeft u wel interesse in de lezing? Tijdens de lezing wordt een opname gemaakt die u later kunt terugkijken. Schrijf u hieronder in indien u de opname wilt ontvangen.

[contact-form-7 id=”2713″ title=”Inschrijving opname ATEX lezing 11 maart 2015″]

 

Wat moet u weten over de nieuwe richtlijn drukapparatuur?

Leestijd: < 1 minuut

Op 1 juni 2015 wordt het eerste gedeelte van de nieuwe richtlijn drukapparatuur (RICHTLIJN 2014/68/EU) van kracht. Dit betekent dat er goed moet worden gekeken of de stofgroepindeling (groep 1 en groep 2) nog correct is.

E353 bochten 1

Stoombundel in een destillatie kolom. Door de levering van een verkeerde afsluiter is deze door zoutzuur gecorrodeerd en weggevreten.

 

De indeling van stoffen dient vanaf 1 juni 2015 te zijn gebaseerd op de zogenaamde CLP verordening 1272/2008. De CLP-verordening voert het Globally Harmonised System (GHS) in de Europese Unie in. CLP staat voor “classification, labelling en packaging” (indeling, etikettering en verpakking).

Het is mogelijk dat de groepsindeling in drukapparatuur verandert, waardoor het drukapparaat in een andere categorie gaat vallen. Dit kan gevolgen hebben voor de certificering van drukapparatuur.
Op dinsdag 10 februari 2015 organiseren we een PED-cursus waarin we met name de nieuwe zaken gaan behandelen.
Daarnaast zullen we een groot aantal praktijkvoorbeelden laten zien. Deze worden nader toegelicht en uitgelegd.

De nieuwe richtlijn kunt u downloaden uit ons downloadarchief. Hiervoor dient u zich wel eerst aan te melden als IAB Member (gratis).

[button link=”https://www.iab-ingenieurs.nl/ped-richtlijn-drukapparatuur/”]Meer informatie over de cursus PED & inschrijven[/button]

Explosie in Amercentrale in 2014 veroorzaakt door smeulende houtkorrels / ATEX HAZOP

Leestijd: < 1 minuut
explosie en brand Amercentrale

explosie en brand Amercentrale

Onderzoek naar de brand en explosie bij de Amercentrale in Geertruidenberg (NL) heeft uitgewezen dat smeulende houtpellets de vermoedelijke oorzaak is. Na de explosie is onder brand ontstaan bij de rubberen transportbanden hetgeen grote zwarte rookwolken veroorzaakte.

Door langdurig opslag van houten pallets(korrels) in een silo is hierin waarschijnlijk broei ontstaan. Dit smeulende hout heeft een explosie veroorzaakt door de ontsteking van brandbare pyrolyse gassen of door ontsteking van een stofwolk.

Tijdens het ontwerp was rekening gehouden met mogelijke smeulbranden, een detectiesysteem om smeulen in de silo te detecteren was aangebracht, echter dit systeem was minder betrouwbaar dan gedacht. Daarnaast bleek dat de silo geen fysieke afsluiting had waardoor voorkomen had kunnen worden dat brandbaar materiaal op de transportband had kunnen vallen. Ook in het procesontwerp hadden zaken verbeterd kunnen worden om een explosie te voorkomen.

Het volledige artikel van de brand in de Amercentrale is te vinden in Solids Processing feb. 2015, zie deze link.

In 2012 was ook al een brand geweest in een biomassacentrale in Engeland. Zie explosie brand Tilbury Power Station.

Voor dergelijke procesinstallaties is een HAZOP (Hazard and Operatibility studie) absoluut in noodzakelijk. In de praktijk worden echter de mogelijke ontstekingsbronnen nog wel eens vergeten. Daarom is een ATEX HAZOP zeker noodzakelijk. Dit is een aanvulling op de “standaard” HAZOP, waarbij specifiek wordt gekeken naar mogelijke ontstekingsbronnen.

Stappenplan veiligheidsbesturingen op machines

Leestijd: 2 minuten

In de praktijk blijkt het vaak lastig om gestructureerd tot een juiste veiligheidsbesturing op een machine te komen. Onderstaand stappenplan helpt om tot een goed en veilig resultaat te komen.

Stap 1: start met een goede risicobeoordeling

Voor een goede risicobeoordeling kunt u de EN ISO 12100 gebruiken, maar soms ook een andere methodiek, zoals bijvoorbeeld een FMEA. Bij de risicobeoordeling is het belangrijk dat u de gevaren en risico’s beschouwt, zonder in eerste instantie al aan de oplossing van de veiligheidsbesturing te denken. Soms zijn andere effectieve maatregelen mogelijk. Bij voorkeur wordt het gevaar aan de bron weggenomen.

Stap 2: Bepaal het SIL of PLr niveau

Indien een beveiliging moet worden toegepast, zoals een deurschakelaar, lichtscherm, etc. gaan we kijken welk vereist SIL niveau of Performance Level dit moet krijgen. Hierbij maakt u min of meer de keuze voor het toepassen van de IEC 62061 (SIL methode) of de ISO 13849 (PL). In de toekomst worden beide normen samengevoegd. Door het toepassen van het risicomodel uit een van deze normen wordt het vereiste SIL of PL niveau vastgesteld.

Stap 3: Kies de benodigde componenten

Vanuit het ontwerp worden bepaalde componenten, zoals veiligheidsrelais, veiligheidsPLC, motorrelais, hydraulische of pneumatische ventielen, veiligheidsschakelaars, etc.  gekozen. Tevens worden hierbij de vereiste betrouwbaarheidsgegevens geraadpleegd. Daarnaast dient een opzet gemaakt te worden voor de samenbouw van de verschillende componenten en het enkelvoudig of dubbel uitvoeren van het veiligheidscircuit.

Stap 4: Uitvoeren van de zogenaamde SIL of PL-verificatie

Het uur “U” is aangebroken! In dit stadium wordt gecontroleerd of het vereiste SIL of PL-niveau is gehaald.

veiligheidsbesturing

verificatie van veiligheidsbesturing in Sistema

 

Stap 5: Controle in de praktijk

Controleer vooral ook in de praktijk of de ontworpen beveiliging goed functioneert. Hou rekening met het mogelijk overbruggen van beveiligingen en pas hierbij de nieuwe norm EN-ISO 14119 toe. De EN-ISO 14119 stelt dat er maatregelen moeten worden genomen om het omzeilen van de beveiligingen op de machine te voorkomen. Daarbij moet het redelijkerwijs voorzienbaar misbruik worden beoordeeld.

U weet nu in grote lijnen welke stappen u moet ondernemen om tot een goede veiligheidsbesturing op machines te komen.

[box type=”info”]Meer leren over veiligheidsbesturingen? Volg de training SIL / PL op 3 en 17 februari 2015[/box]

Nieuwe lijst met ATEX normen

Leestijd: < 1 minuut

Op 12-12-2014 is weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen voor de ATEX 95/114 richtlijn gepubliceerd. De nieuwe lijst vind u via downloads.

Nieuwe geharmoniseerde normen zijn o.a.

 • EN 1127-2 Ontploffingsgevaarlijke atmosferen voor mijnbouw
 • EN 16447:2014 Explosie terugslagkleppen
 • EN 50050 Elektrostatische handspuitapparatuur
 • EN 60079-31 Explosieve atmosferen
 • Bescherming van materieel tegen stofontbranding door omhulsel „t”.

CE-markering en eigen verantwoordelijkheid

Leestijd: < 1 minuut

Tros Radar: mandarijnennetje met CE-markering

De uitzending van Tros Radar van 1 december jl. heeft veel stof doen opwaaien in de wereld van CE. Helaas wordt onvoldoende benadrukt dat CE voor een heel groot gedeelte gebaseerd is op eigen verantwoordelijkheid. We zouden mogen en moeten vertrouwen op de moraal en ethiek voor het leveren van veilige producten.

Wilt u meer weten over CE-markering? Tijdens onze opleiding CE-Expert voor de machinebouw leert u alles over het correct en verantwoord CE-markeren van machines. Bekijk de cursusdetails en schrijf u in voor de eerstvolgende opleiding!

De 5 meest gemaakte fouten bij ATEX-installaties

Leestijd: 2 minuten

Fouten bij ATEX installaties kunnen grote gevolgen hebben. De eerste stap is om fouten te herkennen. Pas dan kun je leren ze te voorkomen. We noemen hier de 5 meest gemaakte fouten bij ATEX installaties, en hoe je ze kunt voorkomen.

1. Vervangen Ex d wartel

Bij het installeren van ATEX-apparatuur worden helaas veel fouten gemaakt. Gelukkig komen deze aan het licht tijdens de (verplichte) ATEX-inspectie. Het nawerk is in sommige situaties echter aanzienlijk. Neem bijvoorbeeld het vervangen van enkele tientallen kabelwartels voor een Ex d wartel (drukvaste wartel). Overigens zijn de voorschriften voor het toepassen van Ex d wartels gewijzigd in de nieuwe installatienorm IEC 60079-14:2013.

2. Niet aansluiten van de externe aardsluiting

Het komt in vrijwel iedere training aan bod: moet de externe aardaansluiting ook worden gebruikt? In de meeste gevallen is het antwoord hierop een volmondig ja. Doorgaans geeft de fabrikant aan dat de externe aardaansluiting moet worden gebruikt en aangesloten. Kijk dus goed in de gebruiksaanwijzing. Deze aardaansluiting zit er tenslotte niet voor niets.

3. Het gebruiken van potentiaalvereffeningen die een te kleine doorsnede hebben

In de IEC 60079-14:2013 staat duidelijk aangeven wat de minimale doorsnede moet zijn van de externe vereffening (minimaal 4 mm2 van apparaat naar HAR, maar ook hier geldt: kijk ook in de gebruiksaanwijzing).

4. Onjuiste keuze van ATEX-categorie apparatuur

Het komt voor dat een ATEX-verlichtingsarmatuur (“de welbekende TL-bak”) met Ex II 3D in een ATEX-zone 2 wordt gemonteerd. Helaas is dit niet correct; het is één van de basiszaken die van te voren moet worden gecontroleerd. Dit betekent dat de TL-bak vervangen moet worden door een Ex II 3G-exemplaar. Uiteraard moeten de overige ATEX-specificaties ook worden gecontroleerd.

5. Ongecertificeerde combinatie motor/regelaar

We zien nog wel eens dat een Ex e motor wordt aangesloten op een frequentieregelaar waarbij de combinatie motor/frequentieregelaar niet gecertificeerd is. Vaak wordt gedacht dat de frequentieregelaar niets met ATEX te maken heeft, omdat deze niet in de ATEX-zone is gemonteerd. In combinatie met een Exe-motor is dit onjuist.

Leer ATEX installatiefouten voorkomen

Wil je leren hoe je deze en andere fouten in de toekomst kunt voorkomen en daarmee aanzienlijk kosten kunt besparen doordat je nawerk voorkomt? In onze cursus ATEX installatie Ex 003/006 leer je alles over dit onderwerp.

Blue Guide nu ook in Duitse taal

Leestijd: < 1 minuut

De Blue guide is een algemene gids over CE-markering en aanverwante onderwerpen. Deze gids is in 2014 geheel vernieuwd, tot dusver alleen in het Engels te verkrijgen, maar sinds kort ook in het Duits te verkrijgen. Zie deze link voor download.

Nieuwe veiligheidsnormen voor balenpersen

Leestijd: < 1 minuut

Met balenpersen of afval compacteurs zijn in het verleden diverse ongevallen gebeurd, doordat een medewerker tussen bewegende delen van een pers is geraakt. In 2014 zijn 2 nieuwe veiligheidsnormen verschenen voor dit soort machines, de NEN EN 16486 en de NEN EN 16500 (de NEN EN 16252:2012 beschrijft horizontale balenpersen). Vele gevaren en risico’s komen in de veiligheidsnormen aan de orde, maar met name het ingrijpen in de machine, om bijvoorbeeld een blokkade op te heffen, moet worden voorkomen . Meer informatie over de normen via de sites van de normalisatie-instituten.

Elektrische installaties in ATEX zones — training

Leestijd: < 1 minuut

Op donderdag 21 mei 2015 start de 3- daagse training Elektrische installaties in ATEX zones. Inhoud volgens ATEX IECEx 05 module Ex003. De training wordt gegeven in Appingedam (Nederland). Meer info ……

Ex motor met onjuiste wartel

Ex motor met onjuiste wartel

 

Duitsland moet regelgeving voor speelgoed aanpassen

Leestijd: < 1 minuut

In oktober 2014 heeft de Europese Commissie een dringend verzoek aan Duitsland gericht om de wetgeving aan te passen aan de Europese voorschriften, zoals vastgelegd in de CE-speelgoedrichtlijn. Tot dusver voldeed de Duitse wetgeving niet aan de maximale toegestane hoeveelheden arseen, kwik en antimoon. De argumentatie vanuit Duitsland was dat de eigen wetgeving meer bescherming en veiligheid zou bieden.

Vanuit de Europese Commissie is hierop geantwoord door aan te geven dat de CE-speelgoedrichtlijn een betere bescherming biedt en dat de wetgeving voldoet aan de laatste wetenschappelijke normen. Duitsland dient binnen 2 maanden de wetgeving aan te passen. Meer informatie over CE-markering van speelgoed …….

spelen

CE-opleiding Machinebouw 2015

Leestijd: < 1 minuut
ce-opleiding fehrer

CE-typeplaat op machine

Op vrijdag 4 september 2015 starten we weer met de CE-opleiding voor de machinebouw. Deze 12-daagse opleiding is bedoeld voor machinebouwers of adviseurs die te maken krijgen met de CE-markering van machines. In een traject van 12 opleidingsdagen wordt een compleet CE-markeringstraject uitgelegd. Als cursist leert u alle aspecten rondom de CE-markering van machines en het maken van risicobeoordelingen van machines. Tijdens de opleiding maken we een risicobeoordeling van een machine in de praktijk. Hiermee leren we hoe een zogenaamde Arbeidsmiddelen RI&E moet worden uitgevoerd. Voor meer informatie klik hier.

 

 

Training veiligheidscircuits volgens SIL bij machines

Leestijd: < 1 minuut
veiligheidscircuit op afschermkap

veiligheidscircuit op afschermkap

Op dinsdag 3 februari 2015 start de 2-daagse training over veiligheidscircuits bij machines volgens SIL / PL. Met de komst van de nieuwe ISO/IEC 17305 worden SIL & PL samengevoegd. Met de SIL en PL methodiek wordt met name de betrouwbaarheid van een beveiligingsysteem op een machine beoordeeld, in relatie tot het aanwezige risico. Meer info over de training ……

Hoe kunnen we bijhouden welke wijzigingen er in de Arbowet zijn doorgevoerd?

Leestijd: < 1 minuut

Hoe kunnen we bijhouden welke wijzigingen er in de Arbowet zijn doorgevoerd?

Het bijhouden van wijzigingen in de Arbowet is van belang voor werkgevers en werknemers. De wetgeving dient immers actueel te worden toegepast in het bedrijf. Via deze website krijgt u een goed overzicht van de recente wijzigingen. Daarnaast kan via www.overheid.nl altijd de laatste versie van de arbowetgeving worden opgevraagd.

RI&E van machines beschikbaar op 5x beter

Leestijd: < 1 minuut

Dit bericht is bijgewerkt op : okt 11, 2018 @ 12:23

Machines en het werken met machines vormen een van de grootste risico’s in de metaal. Ongelukken met machines hebben vaak grote gevolgen en veroorzaken regelmatig blijvende schade. Met de Verbetercheck Machineveiligheid en de bijbehorende hulpmiddelen kunnen werkgevers en medewerkers eenvoudig en praktisch checken of een machine en het gebruik ervan veilig is. Zo niet, dan levert de Verbetercheck een concreet plan van aanpak op hoe veiliger gewerkt kan worden met de machine.

Gratis RI&E van machines op website 5xbeter

Op de website van 5x beter is een RI&E van machines beschikbaar voor een aantal specifieke machines, zoals kantbank, draaibank, pers, zaagmachines, etc. Dit is een handig hulpmiddel om een RI&E van machines te maken. Meer informatie op de website van 5x beter.

ATEX Explosieveiligheidsdocument Training 4 dagen

Leestijd: < 1 minuut

Op donderdag 20 november 2014 starten we weer met onze 4-daagse ATEX training rondom het Explosieveiligheidsdocument. Mocht u vragen hebben over het EVD, of willen leren hoe u een EVD kunt opstellen, dan is de 4-daagse training een goede keuze. Meer informatie over deze trainig, klik hier.

Nieuwe ECO voorschriften voor ventilatiesystemen

Leestijd: < 1 minuut

Vanaf 2016 gaan er nieuwe voorschriften gelden voor ventilatiesystemen. Zowel het energieverbruik als ook aan de geluidsemissie gaan eisen worden gesteld. Deze voorschriften maken onderdeel uit van de ECO CE-richtlijn.

ATEX Masterclass start 7 september 2015

Leestijd: < 1 minuut
ATEX zone

ATEX zone 21 bij een bigbag losstation

Op maandag 7 september 2015 start de ATEX Masterclass opleiding. Dit is de meest uitgebreide ATEX opleiding. In 12 dagen leert u alle ins en outs over ATEX. De opleiding biedt u alle mogelijkheden om de ATEX kennis tot u te nemen. Lees meer …….

 

 

 

 

Nieuwe website

Leestijd: < 1 minuut

Al enige tijd werken we aan onze nieuwe website. We zijn nog steeds bezig om de inhoud uit te breiden. Binnenkort zetten we  meer info en downloads op de site.

Nieuwe richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU

Leestijd: < 1 minuut

Eind juni 2014 is de nieuwe PED ofwel richtlijn drukapparatuur gepubliceerd.

De nieuwe PED is met name gewijzigd op het vlak van importeurs en distributeurs. De importeur (PED equipment van buiten de EER importeren) moet met naam en adres op het drukapparaat worden vermeld. Verder is de groepsindeling voor de stoffen gebaseerd op de nieuwe indeling voor gevaarlijke stoffen. Op dinsdag 23 september 2014 organiseren we een cursus drukapparatuur waarin de nieuwe richtlijn uitgebreid aan de orde komt. Lees meer …