Webinar explosieveiligheid en bewustwording

Leestijd: 2 minuten

Dit webinar vond plaats op 17 september 2021. Gemist? Je kunt de video-instructie nu ook als e-learning bestellen via onze webshop!

Regelmatig worden we gevraagd voor het geven van zogeheten ATEX Awareness trainingen. Dit zijn op maat gemaakte trainingen, waarbij we de werknemers bewustmaken van de gevaren en risico’s en vooral ook de specifieke maatregelen die zijn genomen om het explosierisico te beheersen. Immers iedereen die een gevarenzone betreedt, dient hiervoor een passende instructie te hebben gehad.

Voorwaarde ATEX awareness training: explosieveiligheidsdocument is up-to-date

Een belangrijk voorwaarde voor deze Awareness trainingen is het up-to-date hebben van het explosieveiligheidsdocument, met o.a. de gevarenzones en ook de organisatorische maatregelen.
De specifieke bedrijfsinformatie wordt vervolgens gebruikt in de training en zoveel mogelijk aangevuld met “eigen” praktijksituaties.

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen blijkt dat de meest voorkomende directe oorzaak een menselijke fout is. Daarnaast falen in een groot gedeelte van de incidenten de maatregelen in het voorkomen van ontsteking of zelfontbranding. Hierbij is statische elektriciteit ook regelmatig een oorzaak van ontsteking.

Via onze website kun je een rapport van het RIVM gratis downloaden waarin o.a. wordt aangegeven dat het nodig is dat de bekendheid onder het personeel en contractors met procedures en voorschriften wordt vergroot.  Er moet ook voor worden gezorgd dat deze procedures en voorschriften goed worden toegepast en opgevolgd.

Zelf een ATEX Awareness training opzetten

Uiteraard kun je de Awareness training ook zelf opzetten en intern gaan geven. Hoe je dat kunt doen laten we zien in een online instructie in de vorm van een webinar. Bij dit webinar worden downloads en en de opnames beschikbaar gesteld. Hiermee kun je vervolgens je eigen Awareness training maken.

Details

Datum: vrijdag vrijdag 17 september 2021
Tijd: van 10-11 uur
Kosten: € 30 per persoon, inclusief downloads en mogelijkheid om terug te kijken.

Meld je nu aan via het webinarplatform WebinarGeek.

Online training: niet meer weg te denken

Leestijd: < 1 minuut

Sinds maart 2020 geven we de normaal gesproken klassikale trainingen in Appingedam via een livestream, ook wel online training genoemd. We doen dit zeker nog tot en met december 2021. De ervaringen zijn erg positief en we hebben er veel nieuwe mogelijkheden bij gekregen.

 • Even een document delen via de chat-functie: binnen een paar seconden heeft iedere deelnemer het.
 • Een detail goed in beeld brengen: even inzoomen met de camera en je ziet de kleinste details.
 • Zelf een foto of een casus laten zien, je deelt even gemakkelijk je eigen scherm en we kunnen je vraag beantwoorden.
 • In groepjes aan een casus werken, we maken een breakout-sessie en je werkt met een groepje aan een opdracht.
 • De cursusboeken ontvang je op papier, maar we delen ze gemakkelijk ook digitaal met je.

En hoe doe je dan de praktijk? We zorgen ervoor dat je materialen en opdrachten toegestuurd krijgt of we hebben video instructies hoe je het één en ander moet doen. Voor bijna alles is wel een oplossing, behalve het directe contact met je medecursisten, dat is het verschil.

Wil je meer weten over de online trainingen? Bekijk onze veel gestelde vragen.

We denken echter dat de voordelen groter zijn dan de nadelen en gaan dan ook door met de online trainingen. Bekijk het cursusprogramma voor 2020/2021.

ATEX deskundigheid en opleiding

Leestijd: 3 minuten

Welke opleiding is verplicht voor werknemers in relatie tot ATEX?

Dit is een veel gestelde vraag. Allereerst kijken we naar hetgeen de wet hierover aangeeft:

 • De Europese ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) geeft het volgende aan in bijlage 2:
  • 1.1. Opleiding van werknemers
   De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen,
   voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar.
 • In Nederland is de Europese ATEX 153 richtlijn opgenomen in het Arbobesluit en de Arbowet. Het betreffende onderwerp omtrent opleiding van werknemers uit de ATEX 153 is opgenomen in de Arbowet artikel 8:
  • De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
  • De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
  • Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken.
 • In België is de Europese ATEX 153 richtlijn opgenomen in de Codex over Welzijn op het werk. Het betreffende onderwerp omtrent opleiding van werknemers uit de ATEX 153 is opgenomen in boek III, titel 4, bijlage III.4-2:
  • De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn in ruimten waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn, een voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar

Dat een voldoende en passende opleiding verplicht is duidelijk. De volgende vraag is:

Wat is een passende en voldoende ATEX opleiding?

Een passende ATEX opleiding is een opleiding die zoveel mogelijk aansluit bij de aard van de werkzaamheden van de werknemer. We gaan dus kijken wat de taken en bevoegdheden zijn van een werknemer en kijken welke opleiding daarbij het beste past.

Een voldoende ATEX opleiding is een opleiding die voldoende kennis en kunde geeft, zodat de werknemer zijn taken veilig en naar behoren kan uitvoeren. Of een opleiding voldoende aansluit bij de cursist kan worden getoetst met een examen.

Het behalen van certificaten of persoonscertificaten is niet wettelijk verplicht, uiteraard is het verstandig om een opleiding af te ronden met een examen. Hiermee wordt aantoonbaarheid verkregen.

IECEx modules

IECEx modules

Hoe pakken we dit aan in de praktijk?

Een aantal praktische tips:

 1. Kijk naar de opleidingsstructuur volgens IECEx 05. Zie figuur. Dit geeft in de meeste gevallen al voldoende houvast.
 2. Maak een opleidingsplan in het kader van ATEX. Kijk naar de taken en bevoegdheden en zoek daarbij de passende opleidingen.
 3. Hou rekening met de herhalingsfrequentie van opleidingen.
 4. Maak een opleiding, zeker een “in house” opleiding, op maat en gebruik voorbeelden uit de eigen dagelijkse praktijk.

Een aantal voorbeelden van passende ATEX opleidingen

 • Operators van installatie’s waarbij sprake is van explosiegevaar.
  Een cursus ATEX Awareness Ex 000 (1 dagdeel) is hier een voldoende en passende opleiding. In deze opleiding worden de gevaren en risico’s besproken en worden de bedrijfsregels en voorschriften behandeld. Met behulp van praktische voorbeelden en demonstraties worden de voorschriften kenbaar en herkenbaar gemaakt. Door gebruik te maken van voorbeelden uit de eigen werkplek zal de kennis het beste worden overgedragen.
 • Leidinggevenden van installaties waarbij sprake is van explosiegevaar.
  De leidinggevenden schrijven werkvergunningen uit en geven opdracht tot reparaties en vervanging van onderdelen. Een opleiding ATEX basis Ex 001 (2 dagen) is hier een voldoende en passende opleiding. Indien deze opleiding incompany wordt verzorgd dienen er veel eigen praktijksituaties te worden behandeld.
 • Monteurs van een technische dienst van een installatie met explosiegevaar.
  Een praktijktraining ATEX E&I of W-monteur is hier een passende opleiding (1 dag). Na een korte theoretische uitleg wordt er praktisch geoefend of praktijkcases behandeld.
 • Leidinggevenden van een technische dienst van een installatie met explosiegevaar.
  De leidinggevenden geven opdracht tot vervangen van onderdelen of het plaatsen van nieuwe apparatuur in ATEX zones. In deze functie is het van belang om kennis te hebben van de basisprincipes en de installatievoorschriften. Een opleiding ATEX basis Ex 001 + ATEX installatie Ex 003/006 is hier passend. In deze combinatie is dit een 4-daagse opleiding (afzonderlijk duren beide trainingen 2 + 3 = 5 dagen).
 • Procesengineers die zich bezig houden met zoneringen in een chemische fabriek.
  Hier is een ATEX basis Ex 001 + ATEX zoneringen Ex 002 een passende opleiding. Deze opleiding duurt 4 dagen.
 • Maintenance manager als ATEX installatieverantwoordelijke van een groot opslagbedrijf van brandbare vloeistoffen.
  Een opleiding ATEX Ex 001, 002, 003, 006, 007, 008, 016 (mechanisch) is hier passend, bij IAB is dat de ATEX Masterclass.

Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden te verzinnen. Ben je op zoek naar een opleidingsadvies, neem contact op of vul het contactformulier in. We denken graag mee voor een passende en voldoende opleiding, met maar 1 doel: het voorkomen van explosies.

Online trainingen

Leestijd: < 1 minuut

Gaan de cursussen van IAB tijdens de Coronacrisis wel door?

Ja, de cursussen van IAB gaan gewoon door en vinden op afstand, via videoverbinding, plaats. De online trainingen zijn gelijkwaardig aan de klassikale trainingen, met dit verschil: je volgt de training vanuit je eigen werkplek.

Hoe gaat dat in zijn werk, een cursus online volgen?

Een aantal dagen voorafgaand aan de cursus, sturen we het cursusboek per post toe. Tevens kun je het lesmateriaal in de cursusomgeving digitaal als PDF downloaden.

Je krijgt via email alle informatie en een link waarmee je, op de dag van de cursus, kunt inloggen in de online omgeving. Via een professionele video- en audioverbinding geven we dan de les zoals we deze anders in het klaslokaal zouden geven. De docent geeft op de normale manier de presentatie. Via videocamera’s zie je de docent. De andere deelnemers zie je via hun eigen webcam. We benaderen hiermee het klasgevoel zo goed als mogelijk.

Kan ik ook vragen stellen tijdens een online training?

Ja, de online trainingen zijn net zo interactief als een klassikale training op locatie. Je kunt vragen stellen wanneer je maar wilt.

Ik ben niet zo technisch. Kan ik hulp krijgen bij het inloggen of bij het werken met de online tools?

Dat is geen probleem. Voorafgaand en tijdens de online training is er support aanwezig. Indien nodig helpen we je bij het gebruiken van de video- en audioverbinding. Mocht je op de dag van de training problemen hebben met inloggen, geen nood. We houden in de gaten wie er niet bij is en nemen indien nodig telefonisch contact met je op en we helpen je.  Je kunt ons tijdens de online training ook te allen tijde bellen voor ondersteuning.

Krijg ik ook een examen tijdens de online training?

Indien er een examen bij de training hoort, dan wordt deze ook tijdens de online versie afgenomen. Je krijgt hiervoor een login voor onze e-learningomgeving en maakt de toets online. Tijdens het maken van de toets blijft de videoverbinding open. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je die stellen.

Hoe verloopt de online training?

Ongeveer een half uur voordat de training begint kun je al inloggen via de link die je al via email hebt ontvangen.

Voordat we met de training starten geven we nog uitleg over de online leeromgeving en kijken we of iedereen een goede verbinding heeft. Mocht dat niet zo zijn, dan is er support van onze kant beschikbaar om je hiermee te helpen.

Heb je weinig ervaring met Microsoft Teams, geen probleem, dan leggen we het uit.

Daarna beginnen we met de training, waarbij je de docent live ziet en ook vragen kunt stellen. Eventueel kun je ook via de chat-omgeving vragen stellen. De regie zal de docent informeren en/of reageren via de chat.

Tussendoor nemen we ook pauzes of werk je aan opdrachten.

Krijgen we ook praktijkvoorbeelden te zien?

Tijdens de training hebben we een draadloze videocamera, waarmee we in het praktijklokaal allerlei praktische voorbeelden laten zien, op dezelfde manier zoals we dat tijdens de normale training zouden doen. Voor details maken we gebruik van een camera waarmee we extra kunnen inzoomen.

Is het noodzakelijk om software te installeren voor het volgen van de online training?

Het is niet noodzakelijk om software te installeren, je kunt de online training volgen in je webbrowser (bijvoorbeeld Chrome). Je kunt ook de software versie installeren, daarmee heb je meer mogelijkheden, maar dat is voor het volgen van de training niet noodzakelijk. We werken met Microsoft Teams.

Hoe werkt de video- en audioverbinding?

De online training wordt via een live-stream met je gedeeld. Een professioneel videobedrijf verzorgt met meerdere videocamera’s de beelden en via microfoons de audioverbinding. Tijdens de online training wordt continue gemonitord of de kwaliteit van de verbinding, beeld en geluid in orde is. We hebben meerdere internetverbindingen tot onze beschikking en diverse camera’s geven de beelden vanaf het presentatiescherm, flipover en praktijklokaal weer. Vanuit de regie wordt vanuit verschillende hoeken het beeld overgedragen.

Wordt er voor online trainingen ook een certificaat of bewijs van deelname afgegeven?

Ja, net als bij de klassikale training wordt er een gelijkwaardig certificaat of bewijs van deelname afgegeven.

Wat zijn de voordelen en nadelen van online livestream?

De online livestream heeft voordelen en nadelen. Wij denken dat de voordelen zodanig zijn, dat we in eerste instantie tot 1-7-2021 de trainingen online geven. De incompany trainingen geven we indien de situatie het toelaat klassikaal op locatie. Ook incompany kunnen we via online livestream lesgeven.

De voordelen van online livestream:

 • geen kans op COVID-19 besmetting
 • geen reistijd
 • geen belasting van het milieu door reizen
 • door het ontbreken van reistijd heb je meer tijd beschikbaar om te studeren
 • je volgt in je eigen werkomgeving (op het werk of thuis) de cursus
 • je krijgt het lesboek van te voren, zodat je direct kan beginnen met studeren en/of opdrachten maken
 • je krijgt het lesmateriaal ook digitaal
 • je ziet details uitstekend via de camera's
 • je kunt gemakkelijk contacten uitwisselen via de online chat
 • gemakkelijk uitwisselen van bestanden via online chat
 • werken aan opdrachten in breakout-sessies en overleggen met je groepje

De nadelen van online livestream:

 • je mist direct contact met mede-cursisten / docent
 • je hebt een computer of laptop of tablet nodig om de cursus te kunnen volgen
 • je hebt internet nodig om de cursus te kunnen volgen (een normale internetverbinding is ruim voldoende om de cursus te volgen)
 • lange zit achter de computer (tip: maak voor jezelf een prima werkplek en we hebben meerdere pauzes en opdrachten die je zelf kan maken)

IEC 60204-1 voor machines ook van toepassing bij ATEX

Leestijd: 2 minuten

De IEC 60204-1 is een belangrijke norm voor elektrische installaties bij machines. In ATEX gebieden worden ook regelmatig machines geplaatst, denk aan ventilatoren, pompen, transportschroeven, draaisluizen, etc. Naast de ATEX installatievoorschriften, volgens de IEC 60079-14, is voor machines ook de IEC 60204-1 van toepassing. Dit betekent dus ook een controle volgens IEC 60204-1.

In ATEX gebieden maken we voor het installeren van elektrische apparatuur gebruik van de IEC 60079-14. Dit is een soort “NEN 1010”, maar dan anders en is specifiek bedoeld voor elektrische apparatuur in ATEX zones. In België is het iets anders geregeld, daar bevat het AREI ook al een groot gedeelte van de IEC 60079-14 met her en der wat verschillen.

De IEC 60079-14 is er vooral op gericht om te voorkomen dat er ontstekingsbronnen kunnen ontstaan. Dit wordt bereikt door de juiste keuze van explosieveilige apparatuur en de juiste methode van installeren.

In de inleiding van de IEC 60079-14 wordt vermeld: Deze eisen vormen een aanvulling op de eisen te stellen aan installaties in niet-gevaarlijke gebieden. Met andere woorden, naast de IEC 60079-14 is voor machines ook de IEC 60204-1 van toepassing. Dit betekent dat bij installaties in Ex-gebieden, waarbij er sprake is van machines, ook de IEC 60204-1 gehanteerd en gecontroleerd moet worden.

In hoofdstuk 4 van de IEC 60079-14 wordt het volgende vermeld: Elektrische installaties in gevaarlijke gebieden moeten ook voldoen aan de passende eisen voor elektrische installaties in niet-gevaarlijke gebieden. Voor installaties in gevaarlijke gebieden kunnen de eisen voor niet-gevaarlijke gebieden echter onvoldoende zijn. (opmerking IAB: deze eisen zijn inderdaad onvoldoende)

In de IEC 60204-1 worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan netscheiders, schakelaars ter voorkoming van onbedoeld inschakelen, uitschakeltijden ter bescherming tegen een elektrische schok, overstroombeveiligingen, beschermingsleidingen (PE), noodstops, installatiemethoden, etc. etc.

Het beste wordt naast een ATEX inspectie (verplicht bij nieuwe of gewijzigde installaties volgens IEC 60079-14: gedetailleerde inspectie), ook een inspectie volgens IEC 60204-1 uitgevoerd. Uiteraard ligt de IEC 60204-1 inspectie binnen het domein van de machinerichtlijn.

Voor meer informatie over de IEC 60204-1 of het uitvoeren van inspecties, zie onze IEC 60204-1 training.

Cursusagenda CE

Leestijd: < 1 minuut

De eerstvolgende cursussen vinden plaats op de volgende data:

CE cursussen

Onze meest volledige CE Opleiding, de CE Masterclass Machinebouw, is modulair opgebouwd en kan met elke module worden gestart, op elke gewenste datum.

4, 5 en 18 september 2017
CE-coördinator (3 dagen, Appingedam)

Een overzicht van alle cursussen, data en locaties vindt u in onze webshop 

Cursusagenda ATEX

Leestijd: < 1 minuut

De eerstvolgende cursussen vinden plaats op de volgende data:

ATEX cursussen

Onze meest volledige ATEX Opleiding, de ATEX Expert Masterclass, is modulair opgebouwd en kan met elke module worden gestart, met uitzondering van de cursus ATEX Inspecteur; deze volgt u altijd nádat u de cursus Elektrische installaties hebt gevolgd!

 

14, 15 en 29 september 2017
ATEX Inspecteur / IEC 60079-17 (3 dagen, Herentals)

ATEX Expert Masterclass (14-daagse opleiding tot ATEX expert)

Leestijd: < 1 minuut

De cursus ATEX Expert Masterclass is de meest uitgebreide en praktijkgerichte ATEX opleiding van Nederland. De opleiding en examens staan onder toezicht van TÜV en na het behalen van het eindexamen ontvang je een TÜV persoonscertificaat Master in ExplosionSafety (ExMa) met een geldigheid van 5 jaar.

Voor het lesmateriaal en toetsing volgen we de eindtermen van IECEx05. De masterclass bestaat uit 5 modules:

 • ATEX basis Ex 001
 • ATEX zonering Ex 002
 • ATEX installatie Ex 003/006
 • ATEX inspectie Ex 007/008
 • ATEX ontstekingsanalyse Ex 016

Deze modules zijn als afzonderlijke trainingen te volgen, maar ook als een totaalpakket, zijnde de ATEX Masterclass, met een korting op het totaalbedrag.

Extra elementen van deze 14-daagse ATEX opleiding zijn:

 • deelname aan de ATEX Masterproef (projectdocument/schrijven mini-evd, mondelinge verdediging)
 • toegang tot het E-learningplatform met aanvullende trainingen, zoals statische elektriciteit, explosiebeveiligingssystemen, organisatorische ATEX maatregelen
 • alle bijbehorende 6 examens

De ATEX Expert Masterclass is TÜV-certificeerd en heeft 2 startmomenten: januari en september. De totale doorlooptijd van de opleiding is ca. 6 maanden. Naast de opleidingsdagen dien je tussen de modules ook rekening te houden met 1-2 dagen zelfstudie.

Meer informatie over de cursus ATEX Masterclass? Bekijk onze uitgebreide cursusinformatie.

Hoe kan ik studie-advies krijgen over een training die ik wil volgen?

Leestijd: < 1 minuut

Hoe kan ik studie-advies krijgen over een training die ik wil volgen?

Voor advies over een cursus of training stuurt u het beste een bericht via ons contactformulier. Wij krijgen uw vraag dan via email binnen en zullen per omgaande reageren.