CE-coordinator audit vragen over CE-certificering

Leestijd: 2 minuten

CE-certificering van producten, zoals bijvoorbeeld van machines, heeft op diverse disciplines een invloed, zoals ontwerp en ontwikkeling, inkoop, verkoop, productie, testen, transport, montage en inbedrijfname, onderhoud en reparatie.
De CE-coördinator speelt een centrale rol in het CE-certificeringsproces. In de praktijk komt het regelmatig voor dat één persoon de CE-certificering maar even moet regelen. Dat is een vrijwel ondoenlijke taak, aangezien het CE-certificeringsproces op vele disciplines binnen een bedrijf een invloed heeft. We hebben een niet uitputtende lijst gemaakt met 15 vragen om het CE-certificeringstraject te toetsen.

15 vragen om het CE-certificeringstraject te toetsen

 1. Is de CE-coördinator betrokken bij het opstellen van productiespecificaties en/of projectspecificaties?
 2. Is de CE-coördinator betrokken bij het opstellen van offertes en contracten voor wat betreft productveiligheid en CE-markeringsvoorschriften?
 3. Is de CE-coördinator betrokken bij projecten en kan de CE-coördinator een actieve rol innemen bij verschillende toeleveranciers?
 4. Wordt de CE-coördinator geïnformeerd door de ontwerpafdeling over veiligheidsgerelateerde zaken?
 5. Wordt er gestructureerd vastgesteld welke CE-richtlijnen van toepassing zijn en welke conformiteitsprocedure moet worden gevolgd voor het project of product?
 6. Wordt de risicobeoordeling uitgevoerd met medewerking van de CE-coördinator en wordt de risicobeoordeling uitgevoerd volgens een bepaalde methode en procedure?
 7. Wordt er bij projecten met meerdere machines of onderdelen ook een algehele risicobeoordeling gemaakt?
 8. Wordt door de CE-coördinator gecontroleerd of de documentatie, zoals de risicobeoordeling, gebruiksaanwijzing, montagehandleiding en technisch dossier volledig en compleet is?
 9. Is er een overleg met inkoop, zodat de ingekochte machines of onderdelen reeds aan de gestelde veiligheidsvoorschriften voldoen? Denk hierbij ook aan de inkoop van gebruikte machines.
 10. Is de CE-coördinator betrokken bij de CE-certificering van machines die uitsluitend voor eigen gebruik zijn bedoeld?
 11. Wordt bij wijzigingen of verandering en aan machines ook de CE-coördinator op de hoogte gebracht?
 12. Wordt de CE-coördinator op de hoogte gebracht van afwijkingen of problemen in het kader van veiligheid die zich tijdens het testen of inbedrijfnemen van producten voordoen?
 13. Wordt de CE-coördinator op de hoogte gebracht van ongevallen of bijna ongevallen of gevaarlijke situaties?
 14. Is er terugkoppeling vanuit de service afdeling wanneer het gaat om veiligheidsgerelateerde storingen of storingen die gevaarlijke situaties met zich meebrengen?
 15. Hebben de medewerkers van de verschillende disciplines, zoals inkoop, verkoop, ontwerp, etc. de juiste en passende (bij) scholing in het kader van CE of veiligheid gehad?

Wordt uw CE-certificering volgens de wettelijke voorschriften uitgevoerd?

Heeft u één of meerdere vragen met “nee” beantwoord dan kan is het zeer wel mogelijk dat het CE-certificeringsproces niet volgens de wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd. Dit zal nader bekeken moeten worden en mogelijk is er een actie noodzakelijk.

15 audit vragen over CE-certificering

Leer meer over het CE-certificeringtraject tijdens de training CE-coördinator

Het gehele CE-certificeringsproces en de implementatie in het management van CE-certificering komt uitgebreid aan de orde in onze 3-daagse training CE-coördinator.