Nieuws en actualiteiten

Veiligheidsafblaas op een biovergistingstank

Afmetingen van gevarenzones bij grote lekdebieten berekenen

21 januari 2020
Gepost in , , ,

Leestijd: 2 minuten ISZW stelde dat de afmetingen van de gevarenzones bij de veiligheidsafblazen door berekening dienen te worden vastgesteld. Maar hoe doe je dat?

Lees verder
Beschrijven methode inertiseren EVD

Beschrijven methode inertiseren EVD

23 oktober 2019
Gepost in , ,

Leestijd: 3 minuten In deze casus ontbrak volgens ISZW een beschrijving van de methode van inertiseren en de beveiliging in het EVD (explosieveiligheidsdocument). Dit moet uiteraard wel worden beschreven.

Lees verder
Een typeplaatje van een apparaat in een ATEX zone zoals opgenomen in een componentenlijst

De componentenlijst

9 september 2019
Gepost in , , ,

Leestijd: 3 minuten Naar aanleiding van een inspectie door ISZW wordt de volgende opmerking gemaakt:

“De componentenlijsten waarin de apparatuur in de gevarenzones zijn opgenomen zijn nog niet volledig.”

Wanneer mag een installatie in gebruik worden genomen?

Lees verder
Nieuwe norm NPR 3299:2019 voor acculaadstations

De nieuwe NPR 3299:2019 voor acculaadstations

8 september 2019
Gepost in , ,

Leestijd: 5 minuten In mei 2019 is er een nieuwe versie verschenen van de NPR 3299. In het kader van ATEX komt in bijna ieder bedrijf de NPR 3299 ook aan de orde.

Lees verder
vatenpomp in IBC met open verbinding: een continue gevarenbron

De indeling van gevarenbronnen: primair of continu?

17 juli 2019
Gepost in , , ,

Leestijd: 3 minuten In een tapplaats wordt een brandbare vloeistof met behulp van een vatenpomp uit een IBC gepompt. Spreken we hier van een primaire of een continue gevarenbron?

Lees verder
bevoegd ATEX inspecteur

Wanneer mag je volgens de wet ATEX inspecties uitvoeren?

11 juli 2019
Gepost in , ,

Leestijd: 2 minuten Er is veel onduidelijk over het inspecteren van ATEX apparatuur. Wanneer ben je nou als inspecteur bevoegd om ATEX apparatuur te inspecteren?

Lees verder