CE nieuws

15 audit vragen over CE-certificering

CE-coordinator audit vragen over CE-certificering

CE-certificering van producten, zoals bijvoorbeeld van machines, heeft op diverse disciplines een invloed, zoals ontwerp en ontwikkeling, inkoop, verkoop, productie, testen, transport, montage en inbedrijfname, onderhoud en reparatie. De CE-coördinator speelt een centrale rol in het CE-certificeringsproces. In de praktijk komt het regelmatig voor dat één persoon de CE-certificering maar even moet regelen. Dat is Lees meer ….

Wijziging warenwetbesluit machinistenlift

Wijziging warenwetbesluit machines: machinistenliften

Op  19-09-2016 vond de wijziging Warenwetbesluit machines: machinistenliften plaats. In artikel 6fa van het Warenwetbesluit machines zijn de keuringsverplichtingen voor hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenverkeer opgenomen. Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer die deel zijn van een machine (verder te noemen: machinistenliften) worden in het zesde lid (nieuw) uitgezonderd van het eerste lid van artikel Lees meer ….

Machinerichtlijn en/of ATEX richtlijn beide toepassen?

De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In dit artikel hebben we dit nader toegelicht. In de praktijk roepen deze situaties veel vragen op. Uiteindelijk is de meest belangrijkste doelstelling: het voorkomen Lees meer ….

ATEX nieuws

ATEX cursussen IAB Ingenieurs

Nieuw: ATEX basiscursus IEC Ex 001

Vanaf juni 2017 kunt u bij IAB Ingenieurs de ATEX basiscursus IEC Ex 001 volgen. Deze 2-daagse cursus werd al gegeven als onderdeel van de 4-daagse cursus ATEX 153 Explosieveiligheidsdocument. Wij kregen echter dusdanig veel verzoeken voor een cursus waarin met name de basisprincipes van ATEX worden behandeld, dat wij hebben besloten deze cursus apart Lees meer ….

Is toetsing van het explosieveiligheidsdocument verplicht?

Toetsing van het Explosieveiligheidsdocument

In de praktijk worden vaak de volgende vragen gesteld: Wie mag een explosieveiligheidsdocument opstellen? Is toetsing van het explosieveiligheidsdocument verplicht? Het explosieveiligheidsdocument kan worden gezien als een onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf. Zie artikel 3.5c van het Arbobesluit: De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit Lees meer ….

beoordelen van mechanische apparatuur in ATEX zones

Beoordelen van mechanische apparatuur in ATEX zones

Het beoordelen van mechanische apparatuur in ATEX zones is soms een lastige zaak. Toch kunnen we op voorhand al wat zaken op een rijtje zetten om deze beoordeling wat overzichtelijker en eenvoudiger te maken. In eerste instantie is een inventarisatie noodzakelijk van de aanwezige mechanische apparatuur in de diverse ATEX zones en het bouwjaar van Lees meer ….