Nieuws en Actualiteiten

Exe-motor met Ex-markering

Is ATEX markering op een product zonder ontstekingsbron toegestaan?

Ex-markering op producten zonder een inherente potentiële ontstekingsbron is niet toegestaan. In dit artikel lichten we aan de hand van de ATEX 114 richtlijn toe waarom.
inwendige ATEX zone bij een peddelmenger voor stoffen

Ontbreken van een beoordeling van vaste stoffen in het EVD

In een EVD is opgenomen dat bij het ontstaan van stofwolken in het inwendige van een menger een zonering ontbreekt en dat dit onjuist is. Heeft de arbeidsinspectie hier een punt?
IAB online training via videoverbinding tijdens COVID-19
een vulmachine opgesteld voor het vullen van vaten met ethanol.

Voldoende en goede beschikbaarheid van ventilatie

ISZW stelt dat er onvoldoende ventilatie is in een ruimte waar vaten ethanol worden gevuld. Daarom moet al het niet-ATEX materieel uit de ruimte worden verwijderd. Heeft de arbeidsinspectie een punt?
ATEX wijziging arbobesluit 2020

ATEX wijziging Arbobesluit 31-01-2020

Middels een wijzigingsbesluit (23-01-2020) is het Arbobesluit artikel 3.5e gewijzigd.  Op het eerste gezicht lijken de aanpassingen klein, maar ze hebben behoorlijk wat consequenties.
Veiligheidsafblaas op een biovergistingstank

Afmetingen van gevarenzones bij grote lekdebieten berekenen

ISZW stelde dat de afmetingen van de gevarenzones bij de veiligheidsafblazen door berekening dienen te worden vastgesteld. Maar hoe doe je dat?
Beschrijven methode inertiseren EVD

Beschrijven methode inertiseren EVD

In deze casus ontbrak volgens ISZW een beschrijving van de methode van inertiseren en de beveiliging in het EVD (explosieveiligheidsdocument). Dit moet uiteraard wel worden beschreven.
Een typeplaatje van een apparaat in een ATEX zone zoals opgenomen in een componentenlijst

De componentenlijst

Naar aanleiding van een inspectie door ISZW wordt de volgende opmerking gemaakt: “De componentenlijsten waarin de apparatuur in de gevarenzones zijn opgenomen zijn nog niet volledig." Wanneer mag een installatie in gebruik worden genomen?
Nieuwe norm NPR 3299:2019 voor acculaadstations

De nieuwe NPR 3299:2019 voor acculaadstations

In mei 2019 is er een nieuwe versie verschenen van de NPR 3299. In het kader van ATEX komt in bijna ieder bedrijf de NPR 3299 ook aan de orde.
vatenpomp in IBC met open verbinding

De indeling van gevarenbronnen: primair of continu?

In een tapplaats wordt een brandbare vloeistof met behulp van een vatenpomp uit een IBC gepompt. Spreken we hier van een primaire of een continue gevarenbron?
bevoegd ATEX inspecteur

Wanneer mag je volgens de wet ATEX inspecties uitvoeren?

Er is veel onduidelijk over het inspecteren van ATEX apparatuur. Wanneer ben je nou als inspecteur bevoegd om ATEX apparatuur te inspecteren?
Bepaling van ATEX-zonering rondom een flensverbinding

Bepalen van ATEX-zonering met verschillende normen en praktijkrichtlijnen

De arbeidsinspectie stelde dat het niet de bedoeling is om de NPR en NEN-norm naast elkaar toe te passen bij het vaststellen van ATEX-zones. Klopt dat wel?