Nieuws en Actualiteiten

Beschrijven methode inertiseren EVD

Beschrijven methode inertiseren EVD

In deze casus ontbrak volgens ISZW een beschrijving van de methode van inertiseren en de beveiliging in het EVD (explosieveiligheidsdocument). Dit moet uiteraard wel worden beschreven.
Een typeplaatje van een apparaat in een ATEX zone zoals opgenomen in een componentenlijst

De componentenlijst

Naar aanleiding van een inspectie door ISZW wordt de volgende opmerking gemaakt: “De componentenlijsten waarin de apparatuur in de gevarenzones zijn opgenomen zijn nog niet volledig." Wanneer mag een installatie in gebruik worden genomen?
Nieuwe norm NPR 3299:2019 voor acculaadstations

De nieuwe NPR 3299:2019 voor acculaadstations

In mei 2019 is er een nieuwe versie verschenen van de NPR 3299. In het kader van ATEX komt in bijna ieder bedrijf de NPR 3299 ook aan de orde.
vatenpomp in IBC met open verbinding

De indeling van gevarenbronnen: primair of continu?

In een tapplaats wordt een brandbare vloeistof met behulp van een vatenpomp uit een IBC gepompt. Spreken we hier van een primaire of een continue gevarenbron?
bevoegd ATEX inspecteur

Wanneer mag je volgens de wet ATEX inspecties uitvoeren?

Er is veel onduidelijk over het inspecteren van ATEX apparatuur. Wanneer ben je nou als inspecteur bevoegd om ATEX apparatuur te inspecteren?
Bepaling van ATEX-zonering rondom een flensverbinding

Bepalen van ATEX-zonering met verschillende normen en praktijkrichtlijnen

De arbeidsinspectie stelde dat het niet de bedoeling is om de NPR en NEN-norm naast elkaar toe te passen bij het vaststellen van ATEX-zones. Klopt dat wel?
Voorbeeld Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Bestaat een vereenvoudigde EU conformiteitsverklaring? In…
praktijkgerichte ATEX training volg je bij IAB Ingenieurs

De toegevoegde waarde van een praktijkgerichte ATEX training

Albert Schuiling is een vaste docent bij IAB Ingenieurs. In deze video vertelt hij meer over de toegevoegde waarde van een praktijkgerichte ATEX training.
Bepalen van ATEX zonering

Methoden voor het bepalen van ATEX zonering

Bepalen van ATEX zonering is soms erg lastig. De wet schrijft namelijk niet voor welke methode er gebruikt moet worden, wel dat de risico’s zo goed mogelijk moeten worden bepaald. Er zijn verschillende methoden, normen en tabellen voorhanden. Maar welke kies je? We vergeleken een aantal beschikbare methoden.
ongeval door een heggenschaar

Ongeval door een heggenschaar met CE-markering

Bij een ongeval door een heggeschaar verloor een medewerkerk onlangs drie vingers. Kwam dit door foutieve CE-markering? Of lag de oorzaak elders?
ATEX werkinstructie

Zo ziet een goede ATEX werkinstructie eruit

Medewerkers dienen te worden voorgelicht over de risico's van ATEX werkzaamheden. Maar hoe ziet een ATEX werkinstructie eruit? En hoe organiseer je dat?
explosie door een instortende graansilo

Explosie door een instortende graansilo

In Indianapolis (USA) is in 2017 een explosie door een instortende graansilo ontstaan. De silo stortte in doordat de constructie niet sterk genoeg was. In een video is te zien hoe de silo langzaam omvalt, waarbij veel stof vrijkomt en ook een ontstekingsbron aanwezig is. Alles speelt zich buiten af. Een grote explosie blijft min of meer uit.