Nieuws en Actualiteiten

CE Safety Expert TÜV-gecertificeerd

Alles leren over CE-markering? Wordt CESE® CE Safety Expert

CESE® is een TÜV gecertificeerd persoonscertificaat waarmee kennis en deskundigheid op het gebied van CE-markering kan worden aangetoond. In 12 dagen wordt je opgeleid tot CE Safety Expert.
lasrook afzuigingIAB Ingenieurs

Lasrook is kankerverwekkend – 6 aandachtspunten voor afzuiginstallaties

In veel werkplaatsen komen we bij het maken van een risico-inventarisatie ook elektrische lastoestellen tegen. De risico’s van het lastoestel zijn hoofdzakelijk elektrisch van aard. Maar het lasproces op zich is een heel ander verhaal. Lasrook is zeer kankerverwekkend. Daarom hebben wij 6 aandachtspunten voor afzuiginstallaties op een rij gezet.
Is een krooshekreiniger een voltooide of niet-voltooide machine?

Wanneer spreek je van een voltooide of niet-voltooide machine?

Wanneer spreek je van een voltooide of niet-voltooide machine? De definitie van een voltooide of niet-voltooide machine geeft in de praktijk veel aanleiding tot discussie en verwarring.
eerste CE-coördinatoren met TÜV-certificaat van gecertificeerde CE cursus

CE-coördinator: TÜV gecertificeerde CE cursus

De start van een CE-markering van een product is altijd de zogenaamde CE-scan of CE audit. Hiermee wordt bepaald welke CE-richtlijnen en/of verordeningen van toepassing zijn op een product. In veel situaties zijn meerdere CE-richtlijnen / verordeningen van toepassing.
Transportschroef ATEX zone

Machinerichtlijn, ATEX richtlijn of beide toepassen?

De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In dit artikel hebben we dit nader toegelicht.
Bewaking en alarmering bij ventilatie-installaties

ATEX gaszones en ventilatie: meting, bewaking en alarmering bij ventilatie-installaties

De NPR 7910-1 spreekt van bewaking en alarmering van ventilatie bij kunstmatige ruimtelijke ventilatie en kunstmatige plaatselijke ventilatie (doorgaans noemen we dit puntafzuiging). Voor de overige vormen van ventilatie, zoals buitenlucht of beperkte ventilatie (= natuurlijke trek) wordt niet gesproken over bewaking en alarmering.
Smartphones toegestaan in ATEX zones

Uitspraak rechtbank: smartphones zijn toegestaan in ATEX zones

De rechtbank heeft uitgesproken dat smartphones zijn toegestaan in ATEX zones. Er zijn nog wel wat opmerkingen te plaatsen bij deze uitspraak. Hoger beroep is daarom niet uitgesloten.
explosiegevaar

10% dodelijke ongevallen door explosies

Uit een Duits onderzoek naar ongevallen in de chemische industrie is gebleken dat 10 procent van de dodelijke ongevallen door explosies wordt veroorzaakt.
beveiliging bij ATEX-machines: temperatuurbewaking lager

Performance Level en SIL als beveiliging bij ATEX machines

Performance Level en SIL zijn betrouwbare meetmethoden als beveiliging bij ATEX-machines. We gebruiken deze methoden voor de beschermingswijze 'bewaking van ontstekingsbronnen'.
Guide EMC richtlijn

Nieuwe Gids EMC richtlijn maart 2018

Voor de EMC richtlijn is onlangs een nieuwe versie van de gids…
normenlijst machinerichtlijn

Nieuwe normenlijst voor machines 09-03-2018

Op 9 maart 2018 is weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde…
stoflagen

Nieuwe ontwerp NPR 7910-2 2018 beschikbaar

Na de publicatie van de NPR 7910-1 is nu ook een nieuwe ontwerp…