Nieuws en Actualiteiten

Transportschroef ATEX zone

Machinerichtlijn, ATEX richtlijn of beide toepassen?

De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In dit artikel hebben we dit nader toegelicht.
Bewaking en alarmering bij ventilatie-installaties

ATEX gaszones en ventilatie: meting, bewaking en alarmering bij ventilatie-installaties

De NPR 7910-1 spreekt van bewaking en alarmering van ventilatie bij kunstmatige ruimtelijke ventilatie en kunstmatige plaatselijke ventilatie (doorgaans noemen we dit puntafzuiging). Voor de overige vormen van ventilatie, zoals buitenlucht of beperkte ventilatie (= natuurlijke trek) wordt niet gesproken over bewaking en alarmering.
Smartphones toegestaan in ATEX zones

Uitspraak rechtbank: smartphones zijn toegestaan in ATEX zones

De rechtbank heeft uitgesproken dat smartphones zijn toegestaan in ATEX zones. Er zijn nog wel wat opmerkingen te plaatsen bij deze uitspraak. Hoger beroep is daarom niet uitgesloten.
explosiegevaar

10% dodelijke ongevallen door explosies

Uit een Duits onderzoek naar ongevallen in de chemische industrie is gebleken dat 10 procent van de dodelijke ongevallen door explosies wordt veroorzaakt.
beveiliging bij ATEX-machines: temperatuurbewaking lager

Performance Level en SIL als beveiliging bij ATEX machines

Performance Level en SIL zijn betrouwbare meetmethoden als beveiliging bij ATEX-machines. We gebruiken deze methoden voor de beschermingswijze 'bewaking van ontstekingsbronnen'.
Guide EMC richtlijn

Nieuwe Gids EMC richtlijn maart 2018

Voor de EMC richtlijn is onlangs een nieuwe versie van de gids…
normenlijst machinerichtlijn

Nieuwe normenlijst voor machines 09-03-2018

Op 9 maart 2018 is weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde…
stoflagen

Nieuwe ontwerp NPR 7910-2 2018 beschikbaar

Update: onderstaande opsomming is geschreven n.a.v. de voorlopige…
ATEX noodstopknop bij een machine

IEC 60204-1 voor machines ook van toepassing bij ATEX

De IEC 60204-1 is een belangrijke norm voor elektrische installaties…
geharmoniseerde normen ATEX

nieuwe ATEX 114 normenlijst 09-03-2018

Op 9 maart 2018 is er weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde…
IAB

Machinefabrikant en gebruiker beide veroordeeld na stofexplosie

In 2011 vond een grote stofexplosie plaats bij een recycling…
Nieuwe NPR 7910-1 ATEX zones

De nieuwe NPR 7910-1 2018 nu in ontwerp beschikbaar

Begin februari 2018 is het nieuwe ontwerp van de NPR 7910-1 versie 2018 gepubliceerd. We hebben de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe NPR 7910-1 voor je op een rij gezet.