Nieuws en actualiteiten

Beschrijven methode inertiseren EVD

Beschrijven methode inertiseren EVD

23 oktober 2019
Gepost in , ,

Leestijd: 3 minuten In deze casus ontbrak volgens ISZW een beschrijving van de methode van inertiseren en de beveiliging in het EVD (explosieveiligheidsdocument). Dit moet uiteraard wel worden beschreven.

Lees verder
Een typeplaatje van een apparaat in een ATEX zone zoals opgenomen in een componentenlijst

De componentenlijst

9 september 2019
Gepost in , , ,

Leestijd: 3 minuten Naar aanleiding van een inspectie door ISZW wordt de volgende opmerking gemaakt:

“De componentenlijsten waarin de apparatuur in de gevarenzones zijn opgenomen zijn nog niet volledig.”

Wanneer mag een installatie in gebruik worden genomen?

Lees verder
Nieuwe norm NPR 3299:2019 voor acculaadstations

De nieuwe NPR 3299:2019 voor acculaadstations

8 september 2019
Gepost in , ,

Leestijd: 5 minuten In mei 2019 is er een nieuwe versie verschenen van de NPR 3299. In het kader van ATEX komt in bijna ieder bedrijf de NPR 3299 ook aan de orde.

Lees verder
vatenpomp in IBC met open verbinding

De indeling van gevarenbronnen: primair of continu?

17 juli 2019
Gepost in , , ,

Leestijd: 3 minuten In een tapplaats wordt een brandbare vloeistof met behulp van een vatenpomp uit een IBC gepompt. Spreken we hier van een primaire of een continue gevarenbron?

Lees verder
bevoegd ATEX inspecteur

Wanneer mag je volgens de wet ATEX inspecties uitvoeren?

11 juli 2019
Gepost in , ,

Leestijd: 2 minuten Er is veel onduidelijk over het inspecteren van ATEX apparatuur. Wanneer ben je nou als inspecteur bevoegd om ATEX apparatuur te inspecteren?

Lees verder
Bepaling van ATEX-zonering rondom een flensverbinding

Bepalen van ATEX-zonering met verschillende normen en praktijkrichtlijnen

11 juli 2019
Gepost in , , ,

Leestijd: 4 minuten De arbeidsinspectie stelde dat het niet de bedoeling is om de NPR en NEN-norm naast elkaar toe te passen bij het vaststellen van ATEX-zones. Klopt dat wel?

Lees verder