CE-markering machines

Zoek in de FAQ’s

Gebruik het formulier hieronder om in de FAQ’s te zoeken


Toon 21 - 23 van 2312

Moet er op een pomp een CE-markering staan?

pomp zonder CE onjuistDeze vraag kunnen we beter iets anders formulieren.

Is een pomp een voltooide of een niet voltooide machine?
Immers, indien een pomp een voltooide machines is, dan moet er een CE-markering op staan.
Indien het een niet voltooide machine is, dan geen CE-markering.

In principe kan een pomp zonder aandrijving, al als een voltooide machine worden beschouwd, mits de fabrikant in de documentatie goed definieert hoe en welke aandrijving er op de pomp moet worden aangesloten. Blijft dit laatste allemaal wat in het midden, dan is de pomp een niet voltooide machine.

Stel dat de pomp compleet wordt geleverd met aandrijving, dan is dat zeker een voltooide machine, dus met CE.

Machines met een II1B verklaring zijn altijd lastig. Immers diegene die de machine gaat gebruiken, wanneer deze is ingebouwd, moet zelf nog een CE-markering gaan doen. Dat betekent o.a.: risicobeoordeling maken, controle van de essentiële eisen van de machinerichtlijn, veiligheidsnormen toepassen, gebruiksaanwijzing opstellen, EG-verklaring van overeenstemming opstellen en CE-markering aanbrengen.

Meer leren over CE-markering, zie:

https://www.iab-ingenieurs.nl/ce-coordinator/

https://www.iab-ingenieurs.nl/ce-masterclass-machinebouw/

Vervalt een CE-certificaat wanneer we een wijziging aan een machine doorvoeren?

Nee, in principe vervalt een CE-certificaat (beter EG-verklaring van overeenstemming) nooit, tenzij u de machine ingrijpend veranderd. De EG-verklaring van overeenstemming is een verklaring van de fabrikant, dat ten tijde van in de handel brengen van de machine, deze aan alle wettelijke voorschriften voldoet. Het kan worden gezien als een momentopname. Wanneer een wijziging aan de machine wordt doorgevoerd, zal datgene wat niet is veranderd, nog steeds voldoen aan de wettelijke voorschriften en hierop is nog steeds de oorspronkelijke EG-verklaring van overeenstemming van toepassing. Voorwaarde hierbij is wel dat de gebruiker de machine correct heeft geïnstalleerd en volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt en onderhoudt. De wijzigingen dienen uiteraard aan de CE-voorschriften getoetst te worden. Uiteraard kan er in de praktijk discussie ontstaan over de invloed van zelf aangebrachte wijzigingen in relatie tot de oorspronkelijke machine. Het vervangen van een bout in een hijskraan kan verstrekkende gevolgen hebben, maar een luchtcilinder vervangen door hetzelfde type, maar van een ander merk zal doorgaans geen bijzonderheden geven. Documenteer altijd de wijzigingen en voer altijd een risicobeoordeling uit.

Moet een technisch dossier analoog (op papier) aanwezig zijn of mag het ook digitaal?

In de machinerichtlijn (2006/42/EG) staat in bijlage 7 het antwoord op deze vraag. Het digitaal bewaren van een technisch dossier is toegestaan. Belangrijk is om af te vragen of het ook goed mogelijk is om vanuit de digitale omgeving een overeenkomstig technisch dossier samen te stellen van de machine die ooit is geleverd. Naast dat het dossier 10 jaar bewaard moet blijven, dient het binnen een bepaalde tijd te kunnen worden samengesteld. Deze tijd dient overeen te komen met de ernst van de zaak.

Het technische dossier behoeft geen gedetailleerde tekeningen of andere specifieke informatie over de voor de fabricage van de machines gebruikte onderdelen te bevatten, behalve indien kennis daarvan voor de controle van de overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen onontbeerlijk is.

Het is niet verplicht om als fabrikant een technisch dossier met de machine mee te leveren. Uiteraard kan de levering van het technisch dossier wel zijn afgesproken tijdens de aankoop van een machine. Daarnaast zijn uitsluitende de overheidsinstanties gerechtigd om het dossier op te vragen.

De volledige inhoud van een technisch dossier staat beschreven in bijlage 7 van de machinerichtlijn.

 

In overweging 24 van de machinerichtlijn staat onderstaande tekst, met delfde strekking als bovenstaande.

Het is absoluut noodzakelijk dat de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde, alvorens de EG-verklaring van overeenstemming op te stellen, een technisch constructiedossier samenstelt. De volledige documentatie behoeft evenwel niet permanent in materiële vorm voorhanden te zijn, maar moet op verzoek beschikbaar gemaakt kunnen worden. Genoemde documentatie behoeft geen gedetailleerde tekeningen van de voor de fabricage van de machines gebruikte onderdelen te bevatten, behalve indien kennis daarvan voor de controle van de overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen onontbeerlijk is.

Toon 21 - 23 van 2312