Geen explosieve atmosfeer bij dieselolie

Leestijd: < 1 minuut

Waar of niet waar? (ATEX)

Stelling: Onder normale omgevingscondities is een ATEX zonering bij dieselolie nooit noodzakelijk.

Dit is niet waar.

In de praktijk nemen we meestal aan dat dieselolie een vlampunt heeft van 55 °C. Stel dat dieselolie is opgeslagen in een tank, die rechtstreeks door de zon wordt beschenen. Volgens de NPR 7910-1 moeten we bij tanks die rechtstreeks door de zon worden beschenen, rekening houden met een maximale temperatuur van 60 °C. Wanneer het gaat om opslaghoeveelheden van meer dan 5000 kg, geeft de NPR 7910-1 aan dat een zonering zinvol is. Om bij opslagtanks van dieselolie ATEX zonering te voorkomen, kun je deze het best beschermen tegen directe instraling van de zon. Dan mag je namelijk rekenen met een maximale omgevingstemperatuur van 40 °C.

IAB

proef met hoog vlampunt vloeistof

Explosieve atmosfeer door nevels

Een ander punt wat vaak wordt vergeten is dat nevels van vloeistoffen met een hoog vlampunt ook een explosieve atmosfeer kunnen geven. Tijdens de cursus ATEX basis Ex 001 laten we aan de hand van een eenvoudig proefje zien, hoe met een vloeistof met een hoog vlampunt eenvoudig een steekvlam kan worden verkregen. Dit ondanks dat de omgevingstemperatuur veel lager is dan het vlampunt.