Moet een technisch dossier analoog (op papier) aanwezig zijn of mag het ook digitaal?

Moet een technisch dossier analoog (op papier) aanwezig zijn of mag het ook digitaal?

In de machinerichtlijn (2006/42/EG) staat in bijlage 7 het antwoord op deze vraag. Het digitaal bewaren van een technisch dossier is toegestaan. Belangrijk is om af te vragen of het ook goed mogelijk is om vanuit de digitale omgeving een overeenkomstig technisch dossier samen te stellen van de machine die ooit is geleverd. Naast dat het dossier 10 jaar bewaard moet blijven, dient het binnen een bepaalde tijd te kunnen worden samengesteld. Deze tijd dient overeen te komen met de ernst van de zaak.

Het technische dossier behoeft geen gedetailleerde tekeningen of andere specifieke informatie over de voor de fabricage van de machines gebruikte onderdelen te bevatten, behalve indien kennis daarvan voor de controle van de overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen onontbeerlijk is.

Het is niet verplicht om als fabrikant een technisch dossier met de machine mee te leveren. Uiteraard kan de levering van het technisch dossier wel zijn afgesproken tijdens de aankoop van een machine. Daarnaast zijn uitsluitende de overheidsinstanties gerechtigd om het dossier op te vragen.

De volledige inhoud van een technisch dossier staat beschreven in bijlage 7 van de machinerichtlijn.

 

In overweging 24 van de machinerichtlijn staat onderstaande tekst, met delfde strekking als bovenstaande.

Het is absoluut noodzakelijk dat de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde, alvorens de EG-verklaring van overeenstemming op te stellen, een technisch constructiedossier samenstelt. De volledige documentatie behoeft evenwel niet permanent in materiële vorm voorhanden te zijn, maar moet op verzoek beschikbaar gemaakt kunnen worden. Genoemde documentatie behoeft geen gedetailleerde tekeningen van de voor de fabricage van de machines gebruikte onderdelen te bevatten, behalve indien kennis daarvan voor de controle van de overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen onontbeerlijk is.

Author: IAB Ingenieurs