Nieuwe Gids EMC richtlijn maart 2018

Leestijd: < 1 minuut

Voor de EMC richtlijn is onlangs een nieuwe versie van de gids gepubliceerd.De nieuwe gids EMC richtlijn is een handig document om diverse zaken beter te interpreteren.

Elektrische apparaten of installaties kunnen elkaar beïnvloeden wanneer ze onderling verbonden of dicht bij elkaar staan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij interferentie tussen TV-toestellen, GSM-toestellen, radio’s en nabijgelegen wasmachine of elektriciteitsleidingen. De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) richtlijn stelt eisen aan de emissie en immuniteit van apparatuur. Door het nemen van de juiste maatregelen bij apparatuur worden storingen verminderd en de immuniteit versterkt.

EMC richtlijn beperkt elektromagnetische emissies

De EMC richtlijn 2014/30/EU beperkt elektromagnetische emissies van apparatuur om ervoor te zorgen dat apparatuur  overige apparatuur niet zal storen. Uiteraard dient de apparatuur te worden gebruikt zoals bedoeld. De richtlijn regelt ook de immuniteit van apparatuur door interferentie en beoogt ervoor te zorgen dat apparatuur niet verstoord wordt door radio-emissies, indien gebruikt als bedoeld.

De belangrijkste doelstellingen van de richtlijn zijn het reguleren van de verenigbaarheid van apparatuur met betrekking tot EMC:

  1. Apparatuur (apparaten en vaste installaties) moeten voldoen aan de EMC-eisen wanneer deze in de handel worden gebracht en/of in gebruik genomen.
  2. De toepassing van goede techniek praktijk is vereist voor vaste installaties, met de mogelijkheid dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten maatregelen kunnen treffen in gevallen van non-conformiteit.

Download de nieuwe gids via ons Membersgedeelte