Waaraan moet de elektrische installatie op een machine aan voldoen?

Leestijd: < 1 minuut

Waaraan moet de elektrische installatie op een machine aan voldoen?

In basis is altijd de NEN EN IEC 60204-1 van toepassing op de besturingskast en de elektrische installatie bij machines. De NEN 1010 is niet van toepassing, hoewel we dat veel zien op de zogenaamde "CE-certificaten". De NEN 1010 is voor de gebouwgebonden installatie. Dus controleer de EG-verklaring van overeenstemming of je daar niet de NEN 1010 of de NEN 3140 hebt genoemd. Deze zijn niet van toepassing op de levering van machines.

60204-1 is een geharmoniseerde nrom

De NEN EN IEC 60204-1 is een geharmoniseerde norm voor zowel de machinerichtlijn als ook de laagspanningsrichtlijn. De elektrische installatie moet in principe aan de NEN EN IEC 60204-1 voldoen. Hiermee krijg je het vermoeden van overeenstemming met de machinerichtlijn of de laagspanningsrichtlijn.

Normen zijn niet wettelijk verplicht

Normen zijn niet wettelijk verplicht, maar we beschouwen ze als een soort wetgeving. De norm geeft de huidige stand van veiligheid aan. Derhalve moet je de NEN EN IEC 60204-1 toepassen voor wat betreft de elektrische installatie.

Het toepassen van de NEN EN IEC 60204-1 betekent dat je de norm punt voor punt controleert en ook de beproevingen uitvoert, zoals deze in de norm zijn genoemd. Voor de controle van de NEN EN IEC 60204-1 hebben we een controlelijst, deze kun je  via onze website downloaden.