Leestijd: 2 minuten

Nieuwe Warenwetregeling drukapparatuur 18 juli 2016

Op 18 juli 2016 is de nieuwe Warenwetregeling drukapparatuur gepubliceerd in de Staatscourant nr. 37419. Er zijn vele wijzigingen, zoals bijvoorbeeld:

  • er is geen uitzondering voor wetenschappelijk onderzoek meer opgenomen. Wetenschappelijk onderzoek betreft onderzoek dat uitsluitend is gericht op het verwerven van kennis over drukapparatuur of samenstellen (en voorheen druksystemen) of is gericht op stoffen en processen die daarbij zijn betrokken. Het verwerven van kennis over ‘nieuw ontworpen’ drukapparatuur en samenstellen gebeurt tijdens de ontwerp- en constructiefase en is daardoor onderdeel van de conformiteitsbeoordelingsprocedure of vindt plaats met ‘ongevaarlijke’ stoffen en omstandigheden. Het verwerven van kennis over stoffen en processen wordt in de regel gemodelleerd met specialistische computerprogramma’s of in drukapparatuur of samenstellen met een klein volume. De noodzaak om dergelijk onderzoek uit te zonderen is daarmee achterhaald. De discussie of een pikotplant nu wel of niet onder wetenschappelijk onderzoek valt is hiermee van de baan.
  • uitbreiding van de aanwijzing van drukapparatuur voor de keuring voor ingebruikneming en voor de herkeuring voor installatieleidingen met een diameter groter dan DN 25
    tot en met DN 65.
  • de stofaanduiding die gevaar oplevert is aangepast volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 en wordt niet langer verwezen naar het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.
  • termijnen van herkeuring, diverse aanvullingen en wijzigingen.

De Warenwetregeling bevat een groot aantal wijzigingen, zodat in lijn kan worden getreden met het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016.

Meer leren over drukapparatuur en up-to-date te zijn met de nieuwe voorschriften, volg dan onze cursus drukapparatuur, meer informatie >>>>