Webinar op 9 juli 2021: Nieuwe verplichtingen voor producten met CE

Leestijd: < 1 minuut

Op 16 juli 2021 wordt de nieuwe Verordening Inzake Markttoezicht van kracht in de EU. Producten zoals machines, speelgoed, elektronica, persoonlijke beschermingsmiddelen, bouwproducten, explosieveilige apparatuur en drukvaten, moeten een in de EU gevestigde marktdeelnemer hebben die verantwoordelijk is voor bepaalde productconformiteitstaken.

Marktdeelnemers zijn niet alleen fabrikanten, importeurs en distributeurs, maar kunnen ook zogenaamde fulfillmentdienstverleners zijn.

Wat is een fulfillmentdienstverlener?

Een fulfillmentdienstverlener is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van een handelsactiviteit ten minste twee van de volgende diensten aanbiedt: opslag, verpakking, adressering en verzending zonder eigenaar te zijn van de betrokken producten. Pakketbezorgdiensten vallen hier niet onder.

Verplichtingen van een marktdeelnemer zijn o.a.:

  • Contactgegevens, met inbegrip van het postadres, moeten worden vermeld op het product of op de verpakking, het pakket of een begeleidend document van het product.
  • EU conformiteitsverklaring of prestatieverklaring ter beschikking houden.

Meer weten over deze nieuwe verplichtingen?

Op vrijdag 9 juli 2021 organiseren we een webinar over CE-markering voor fabrikanten, importeurs en webshops.

Details

Datum: vrijdag 9 juli 2021
Tijd: van 11-12 uur
Kosten: € 30 per persoon, inclusief downloads en mogelijkheid om terug te kijken.

Aanmeldingen voor het webinar zijn niet meer mogelijk.